Bảng phụ cấp đối với quân đội, công an, cơ yếu năm 2021

20/11/2020 09:44 AM

Sau đây là bảng các mức phụ cấp đối với quân đội, công an, cơ yếu áp dụng trong năm 2021:

Bảng phụ cấp với quân đội, công an, cơ yếu 2021

- Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân, học viên cơ yếu.

- Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân.

- Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu.

phụ cấp quân đội công an cơ yếu

Ảnh chụp một phần bảng phụ cấp

Xem thêm: Mức lương cơ sở năm 2021

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn