Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bảng lương công an, quân đội năm 2021

28/10/2020 09:36 AM

Mới đây, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021, vì vậy, nếu không có thông báo mới thì dưới đây là bảng lương của công an, quân đội dự kiến áp dụng năm 2021:

Bảng lương công an, quân đội năm 2021

bảng lương công an quân đội năm 2021

Ảnh chụp một phần bảng lương công an, quân đội năm 2021

Theo đó, bảng lương của những người làm trong quân đội nhân dân, công an nhân dân năm 2019 đề cập đến các nội dung sau:

1. Bảng lương cấp bậc quân hàm;

2. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân;

3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Các bảng lương  nêu trên được lập dựa vào các văn bản sau đây:

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Bộ Nội vụ;

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Xem thêm:

>> Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan công an từ ngày 01/01/2021

>> Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp từ 01/01/2021

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 40,410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn