11 trường hợp phải thu hồi cà vẹt, biển số xe từ 01/8/2020

07/07/2020 16:00 PM

Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký (hay còn gọi là cà vẹt xe), biển số phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo đó, bổ sung thêm 04 trường hợp bị thu hồi cà vẹt và biển số xe:

- Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA;

- Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu (sang tên, chuyển quyền sở hữu khác tỉnh thì thu hồi đăng ký xe, biển số xe; trường hợp cùng tỉnh thì thu hồi đăng ký xe (trừ mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không cần thu hồi đăng ký xe)).

- Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

- Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Giữ 07 trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành đó là:

- Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan.

- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

- Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

- Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

- Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

- Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung (riêng trường hợp này quy định hiện hành không có phần “đục”).

Thông tư 58/2020/TT-BCA  có hiệu lực ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư 15/2014/TT-BCA Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn