Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Không bắt buộc tất cả công chức xã đều phải có bằng đại học từ ngày 25/12/2019

18/12/2019 08:24 AM

Thông tư 13/2019/TT-BNV (có hiệu lực thi hành từ 25/12/2019) quy định công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã.

Quy định về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã theo Thông tư 13/2019/TT-BNV

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Tuy nhiên, Thông tư này cũng đồng thời quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng nghĩa, công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể có trình độ trung cấp, cao đẳng.

Ngoài ra, đối với công chức đã tuyển dụng trước ngày 25/12/2019 tại các xã không phải là xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa đạt tiêu chuẩn "tốt nghiệp đại học trở lên" thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 25/12/2019 phải đáp ứng đủ theo quy định.

Như vậy, có thể thấy không phải mọi công chức cấp xã đều bắt buộc phải tốt nghiệp đại học trở lên từ 25/12/2019.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn