Thay đổi khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ sơ cấp

03/06/2019 15:18 PM

Đây là nội dung nổi bật trong Thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH sửa đổi bổ sung Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH về đào tạo trình độ sơ cấp (có hiệu lực từ 08/02/2019).

Danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, khối lượng học tập tối thiểu đối với bậc 1, 2 và 3 trình độ sơ cấp được quy định như sau:

- Bậc 1: Sơ cấp I tối thiểu là 5 tín chỉ, với số mô - đun đào tạo tối thiểu là 3 mô - đun và thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ chuẩn 

- Bậc 2: Sơ cấp II tối thiểu là 15 tín chỉ, với số mô - đun đào tạo tối thiểu là 9 mô - đun.

- Bậc 3: Sơ cấp III tối thiểu là 25 tín chỉ, với số mô - đun đào tạo tối thiểu là 15 mô - đun.

Khối lượng học tập lý thuyết và học tập thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm tối đa 25%; thực hành chiếm tối thiểu 75%.

Trước đó, Thông tư 42/2015/TT- BLĐTBXH quy định: Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu đối với trình độ sơ cấp là 03 mô - đun đào tạo, với thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ, được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học.

Như vậy so với quy định trước đó, Thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH quy định chi tiết, cụ thể hơn về khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ sơ cấp.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn