Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bảng lương cơ sở năm 2018 (chính thức)

10/05/2018 08:50 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên bảng lương cơ sở năm 2018 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2018

Quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Giai đoạn

Mức lương

Căn cứ pháp lý

Từ 01/01 – 30/6/2018

1.300.000 đồng/tháng

- Khoản 10 Điều 2 Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành.

- Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các văn bản hướng dẫn:

- Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

- Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

- Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

 

Từ 01/7 – 31/12/2018

1.390.000 đồng/tháng

- Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 489,608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn