Chính sách văn hóa xã hội, lĩnh vực khác có hiệu lực từ 9/2016

30/08/2016 09:43 AM

Sau đây là những chính sách mới trong lĩnh vực văn hóa xã hội, lĩnh vực khác sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 30/9/2016:

thôn nghèo

Lĩnh vực

Tên văn bản

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Văn hóa xã hội

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

03/9/2016

Quyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển.

22/9/2016

Lĩnh vực khác

Thông tư 47/2015/TT-BYT của Bộ Y tế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi.

01/9/2016

Thông tư 46/2015/TT-BYT của Bộ Y tế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm - các chất tạo hương Vani.

01/9/2016

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

10/9/2016

Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.

19/9/2016

Thông tư 109/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng Quy chuẩn QCVN 02:2016/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt thuốc phóng đạn dược.

20/9/2016

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn