Chính sách tiền lương, y tế, kiểm toán có hiệu lực giữa 9/2016

07/09/2016 10:20 AM

Sau đây là những chính sách mới nổi bật về tiền lương, y tế, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 - 20/9/2016.

Khánh Vi

1. Sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 15/9/2016.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) như sau:

- Thống nhất hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ:

+ Cục trưởng thuộc Bộ: 1,00
 
+ Phó Cục trưởng thuộc Bộ: 0,80
 
+ Trưởng phòng (Ban) và tổ chức tương đương: 0,60
 
+ Phó trưởng phòng (Ban) và tổ chức tương đương: 0,40

- Bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ:
 
+ Giám đốc: 0,60
 
+ Phó Giám đốc: 0,40
 
+ Trưởng phòng: 0,30

+ Phó Trưởng phòng: 0,20

tiền lương

2. Sửa đổi quy định về ngân hàng mô

Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có hiệu lực từ ngày 15/9/2016. Theo đó:

- Bổ sung Điều 2a về Phạm vi hoạt động chuyên môn của ngân hàng mô.

- Bổ sung Điều 3a về Điều kiện hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô.

- Sửa đổi Điều 2, Điều 3 và Điều 4 về Loại hình ngân hàng mô; Thành lập ngân hàng mô và Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô.

3. 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới

Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016.

Theo đó, hệ thống bao gồm 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước có số hiệu và tên gọi cụ thể.

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 15/9/2016, đồng thời thay thế Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN , Quyết định 01/2014/QĐ-KTNN , Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN , Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN và Quyết định 04/2014/QĐ-KTNN .

kiểm toán

4. Quy định về khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN về Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán có hiệu lực từ ngày 11/9/2016. Theo đó:

- Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại có đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đơn vị được kiểm toán (hoặc người được ủy quyền).

- Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 65 ngày, kể từ ngày thụ lý; Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

5. Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất

Từ ngày 15/9/2016, Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (sau đây gọi chung là hóa chất):

- Phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về buôn bán hóa chất.

- Phạt tiền đến 3 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa chất.

- Phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về vận chuyển hóa chất.

- Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu hóa chất.

- Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về khảo nghiệm, nhãn hàng hóa, quảng cáo hóa chất.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,108

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn