Thông Báo Văn Bản Mới >> Chính sách mới

 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2022 15:11 | 28/11/2022
 • Quy định về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cách xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao; Kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong,...là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2022 (từ ngày 01 - 10/12/2022).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2022 15:44 | 18/11/2022
 • Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành công thương, thay đổi quy định về thanh toán chi phí trong hợp đồng dịch vụ truyền tải điện,… là những chính sách mới nổi bật, có hiệu lực từ cuối tháng 11/2022 (từ ngày 21 - 30/11/2022).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2022 17:29 | 09/11/2022
 • Quy định về khoản vay nước ngoài phải thực hiện đăng ký với NHNN, Bãi bỏ 6 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội,… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2022 (từ ngày 11 – 20/11/2022).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2022 09:51 | 18/10/2022
 • Cho phép nộp hồ sơ cấp lại GCN kinh doanh khai thác cảng biển qua cổng dịch vụ công, ban hành chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia,... là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2022 (từ ngày 21/10 - 31/10/2022).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2022 11:11 | 22/09/2022
 • Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải định kỳ chuyển đổi, quy định mới về chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch di tích là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2022.
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/9/2022 14:20 | 29/08/2022
 • Các chính sách mới nổi bật như quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện;… là những chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn