Chính sách đầu tư, thương mại có hiệu lực từ 9/2016

30/08/2016 10:01 AM

Sau đây là những chính sách mới trong lĩnh vực đầu tư, thương mại sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 30/9/2016:

đầu tư thương mại

Lĩnh vực

Tên văn bản

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Đầu tư

Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/9/2016

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

01/9/2016

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

02/9/2016

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

09/9/2016

Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

20/9/2016

Thương mại

Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016.

01/9/2016

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

09/9/2016

Thông tư 14/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa.

20/9/2016

Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công thương hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

25/9/2016

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn