Quy trình đóng BHTN bằng 0% với NSDLĐ theo Nghị quyết 116

04/10/2021 16:16 PM

Đối tượng, quy trình giảm đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116, Quyết định 28/2021 được BHXH hướng dẫn tại Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021. Cụ thể:

Quy trình đóng BHTN bẳng 0% với NSDLĐ theo Nghị quyết 116

Quy trình đóng BHTN bằng 0% với NSDLĐ theo Nghị quyết 116 (Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng theo Điều 4 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau:

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Giảm mức đóng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg:

Từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.

Thời gian thực hiện giảm mức đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Quy trình giảm đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động

1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

1.1. Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng gửi cơ quan BHXH 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc được phân loại tự chủ tài chính theo quy định Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

1.2. Tiếp nhận thông báo theo Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo Công văn 3068/BHXH-CSXH từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu, chuyển các đơn vị.

1.3. Nhận hồ sơ nêu tại điểm 1.1 khoản 1 từ đơn vị chuyển Phòng/Bộ phận Quản lý thu

1.4. Thời hạn thực hiện: Ngay khi nhận được hồ sơ.

2. Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

2.1. Lập Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo Công văn này chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận TN - Trả KQ) để gửi đơn vị, hoàn thành trước ngày 05/10/2021.

2.2. Tiếp nhận bản sao văn bản tại điểm 1.1 khoản 1 từ Bộ phận TN - Trả KQ và căn cứ dữ liệu quản lý thu BHTN, xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh ngay mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN.

2.3. Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/021 đến hết ngày 30/9/2022, điều chỉnh giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN theo quy định.

Công văn 3068/BHXH-CSXH được ban hành ngày 01/10/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn