Mẫu phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND

07/06/2021 15:59 PM

Dưới đây là tổng hợp các mẫu phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND kèm theo Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14.

Mẫu phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND (ảnh minh họa)

- Mẫu số 01/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu chủ tịch HĐND.

- Mẫu số 02/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu phó chủ tịch HĐND.

- Mẫu số 03/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu trưởng ban, phó trưởng ban.

- Mẫu số 05/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu chủ tịch UNBND.

- Mẫu số 06/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu phó chủ tịch UNBND.

- Mẫu số 07/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Uỷ viên UBND.

- Mẫu số 08/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu HĐND.

- Mẫu số 10/UBTVQH: Phiếu phê chuẩn danh sách ủy viên hoạt động chuyên trách và ủy viên khác ban.

- Mẫu số 11/UBTVQH: Mẫu phiếu bầu hội thẩm nhân dân quận.

Mẫu phiếu bầu và phê chuẩn

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn