Mẫu tờ khai cấp thẻ Căn cước công dân mới nhất 2021

19/01/2021 11:00 AM

Công dân có nhu cầu cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân dùng mẫu tờ khai Căn cước công dân (Mẫu CC01) quy định tại Thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019.

Tờ khai căn cước công dân CC01

Ảnh chụp một phần tờ khai Căn cước công dân (mẫu CC01)

Mẫu tờ khai Căn cước công dân mới nhất (mẫu CC01)

Theo đó:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi thì được cấp thẻ Căn cước công dân.

- Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân của công dân.

Thẻ Căn cước công dân bao gồm các thông tin sau đây:

- Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

- Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

Ngoài ra, đối với trường hợp công dân đã được cấp chứng minh nhân dân, nếu có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 1 Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014;

- Điểm a Khoản 14 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BCA.

Xem thêm:

Hướng dẫn điền tờ khai Căn cước công dân mới nhất (mẫu CC01).

Thủ tục đổi CMND sang thẻ CCCD.

Thùy Liên

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 58,908

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn