Giải đáp về Căn cước công dân gắn chíp

Sau đây là tất cả những quy định mới về căn cước công dân gắn chíp (CCCD gắn chíp) cũng như giải đáp các thắc mắc những vấn đề xoay quanh thẻ CCCD gắn chíp của người dân:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn