Giải đáp về Căn cước công dân gắn chíp

Sau đây là tất cả những quy định mới về căn cước công dân gắn chíp (CCCD gắn chíp) cũng như giải đáp các thắc mắc những vấn đề xoay quanh thẻ CCCD gắn chíp của người dân:

  • Ý nghĩa 12 số Căn cước công dân gắn chíp 15:36 | 01/07/2022
  • Xin hỏi dãy 12 số trên thẻ Căn cước công dân thể hiện các thông tin gì? Nhìn vào số căn cước công dân có biết được nơi sinh, giới tính? - Mộng Thường (Long An).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn