03 khoản tiền NLĐ bị khấu trừ trước khi nhận lương hàng tháng

04/09/2020 10:59 AM

Người lao động (NLĐ) trước khi nhận lương hàng tháng thì người sử dụng lao động sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả 03 khoản sau:

(1) Tiền đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT)

* Đối với NLĐ Việt Nam

+ 8% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất

+ 1% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp

+ 1.5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm y tế

* Đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam: 1.5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ BHYT

khấu trừ lương hàng tháng

Những khoản tiền mà NLĐ bị trừ khi nhận lương hàng tháng (Ảnh minh họa)

(2) Tiền đóng đoàn phí công đoàn (đối với NLĐ tham gia công đoàn tại nơi chi trả thu nhập):

Mức nộp: 1% mức lương tính đóng bảo hiểm với NLĐ là đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước.

(3) Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

- Đối với cá nhân cư trú có ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên: Khấu trừ 10% trên mức thu nhập.

- Đối với cá nhân cư trú có ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên: Tính theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN, nếu đến mức phải khấu trừ thuế thì người sử dụng lao động sẽ khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả.

Căn cứ pháp lý: Luật BHXH 2014, Luật việc làm 2013, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016, Luật Thuế TNCN.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn