Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực

22/05/2021 10:08 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

tổng hợp danh mục bí mật nhà nước

Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực

STT

Văn bản

Lĩnh vực

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Quyết định 774/QĐ-TTg

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

05/6/2020

01/7/2020

2

Quyết định 808/QĐ-TTg

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

18/6/2020

01/7/2020

3

Quyết định 809/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

10/6/2020

01/7/2020

4

Quyết định 872/QĐ-TTg

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

19/6/2020

01/7/2020

5

Quyết định 960/QĐ-TTg

Nội vụ

07/7/2020

07/7/2020

6

Quyết định 969/QĐ-TTg

Giao thông vận tải

07/7/2020

07/7/2020

7

Quyết định 970/QĐ-TTg

Tòa án nhân dân

07/7/2020

07/7/2020

8

Quyết định 971/QĐ-TTg

Công tác dân tộc

07/7/2020

07/7/2020

9

Quyết định 988/QĐ-TTg

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/7/2020

09/7/2020

10

Quyết định 1178/QĐ-TTg

Đối ngoại và hội nhập quốc tế

04/8/2020

04/8/2020

11

Quyết định 1180/QĐ-TTg

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/8/2020

04/8/2020

12

Quyết định 1192/QĐ-TTg

Văn hóa, thể thao

05/8/2020

05/8/2020

13

Quyết định 1222/QĐ-TTg

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

11/8/2020

11/8/2020

14

Quyết định 1294/QĐ-TTg

Khoa học và công nghệ

24/8/2020

24/8/2020

15

Quyết định 1295/QĐ-TTg

Y tế

24/8/2020

24/8/2020

16

Quyết định 1306/QĐ-TTg

Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

26/8/2020

26/8/2020

17

Quyết định 1369/QĐ-TTg

Công nghiệp và Thương mại

03/9/2020

03/9/2020

18

Quyết định 1441/QĐ-TTg

Kế hoạch, đầu tư và thống kê

23/9/2020

23/9/2020

19

Quyết định 1451/QĐ-TTg

Lao động và xã hội

24/9/2020

24/9/2020

20

Quyết định 1494/QĐ-TTg

Xây dựng

02/10/2020

02/10/2020

21

Quyết định 1660/QĐ-TTg

Tài nguyên và môi trường

26/10/2020

26/10/2020

22 Quyết định 1663/QĐ-TTg Kiểm toán nhà nước 26/10/2020 26/10/2020
23 Quyết định 1722/QĐ-TTg Đảng 03/11/2020 03/11/2020
24 Quyết định 1765/QĐ-TTg Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 09/11/2020 09/11/2020
25 Quyết định 1923/QĐ-TTg Tài chính, ngân sách 25/11/2020 25/11/2020
26 Quyết định 2182/QĐ-TTg Ngân hàng 21/12/2020 21/12/2020
27 Quyết định 2238/QĐ-TTg Thông tin và truyền thông 29/12/2020 29/12/2020
28 Quyết định 2288/QĐ-TTg Công đoàn Việt Nam 31/12/2020 31/12/2020
29 Quyết định 39/QĐ-TTg Hội Nông dân Việt Nam 12/01/2021 12/01/2021
30 Quyết định 211/QĐ-TTg Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ 17/02/2021 17/02/2021
31 Quyết định 277/QĐ-TTg Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 26/02/2021 26/02/2021
32 Quyết định  741/QĐ-TTg Xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 20/5/2021 20/5/2021

(Tiếp tục cập nhật)

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 59,349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn