Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 872/QĐ-TTg 2020 Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Số hiệu: 872/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC MỨC ĐỘ MẬT CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật Nhà nước độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm những tài liệu thuộc phạm vi sau đây:

1. Kế hoạch, báo cáo, khảo sát về thực trạng tình hình tư tưởng Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; nội dung giám sát, phản biện xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề về kinh tế, xã hội.

2. Báo cáo của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch chống lại quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Báo cáo của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội do Hội Cựu chiến binh phát hiện, thu thập thông qua công tác Hội, công tác tranh thủ người có uy tín trong dân tộc, chức sắc tôn giáo phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kế hoạch phối hợp đấu tranh với các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, xuyên tạc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục A03 (BCA);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 872/QĐ-TTg ngày 19/06/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.562

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!