Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Danh sách các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu

26/06/2020 15:46 PM

Hiện tại, nước ta có tất cả là 18 Bộ, 4 Cơ quan ngang Bộ và 8 Cơ quan thuộc Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Danh sách 18 Bộ

STT

Bộ

Bộ trưởng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Bình Minh

Xem tại Nghị định 26/2017/NĐ-CP

2

Bộ Nội vụ

Ông Lê Vĩnh Tân

Xem tại Nghị định 34/2017/NĐ-CP

3

Bộ Tư pháp

Ông Lê Thành Long

Xem tại Nghị định 96/2017/NĐ-CP

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Chí Dũng

Xem tại Nghị định 86/2017/NĐ-CP

5

Bộ Tài chính

Ông Đinh Tiến Dũng

Xem tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP

6

Bộ Công thương

Ông Trần Tuấn Anh

Xem tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP

7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Xuân Cường

Xem tại Nghị định 15/2017/NĐ-CP

8

Bộ Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Văn Thể

Xem tại Nghị định 12/2017/NĐ-CP

9

Bộ Xây dựng

Ông Phạm Hồng Hà

Xem tại Nghị định 81/2017/NĐ-CP

10

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Trần Hồng Hà

Xem tại Nghị định 36/2017/NĐ-CP

11

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Xem tại Nghị định 17/2017/NĐ-CP

12

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đào Ngọc Dung

Xem tại Nghị định 14/2017/NĐ-CP

13

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Ngọc Thiện

Xem tại Nghị định 79/2017/NĐ-CP

14

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Huỳnh Thành Đạt

Xem tại Nghị định 95/2017/NĐ-CP

15

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Phùng Xuân Nhạ

Xem tại Nghị định 69/2017/NĐ-CP

16

Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long

Xem tại Nghị định 75/2017/NĐ-CP

17 Bộ Quốc phòng Ông Ngô Xuân Lịch -
18 Bộ Công an Ông Tô Lâm -

2. Danh sách 04 Cơ quan ngang Bộ

STT

Cơ quan ngang Bộ

Người đứng đầu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Ủy ban Dân tộc

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Đỗ Văn Chiến

Xem tại Nghị định 13/2017/NĐ-CP

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Lê Minh Hưng

Xem tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP

3

Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Minh Khái

Xem tại Nghị định 50/2018/NĐ-CP

4

Văn phòng Chính phủ

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Mai Tiến Dũng

Xem tại Nghị định 150/2016/NĐ-CP

3. Danh sách 8 Cơ quan thuộc Chính phủ

STT

Cơ quan thuộc Chính phủ

Người đứng đầu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Đài Tiếng nói Việt Nam

Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Thế Kỷ

Xem tại Nghị đinh 03/2018/NĐ-CP

2

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưởng ban ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh

Xem tại Nghị đinh 18/2018/NĐ-CP

3

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Minh

Xem tại Nghị đinh 01/2016/NĐ-CP

4

Thông tấn xã Việt Nam

Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Đức Lợi

Xem tại Nghị đinh 118/2017/NĐ-CP

5

Đài Truyền hình Việt Nam

Tổng giám đốc: Ông Trần Bình Minh

Xem tại Nghị đinh 02/2018/NĐ-CP

6

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch: Ông Châu Văn Minh

Xem tại Nghị đinh 60/2017/NĐ-CP

7

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Chủ tịch: Ông Bùi Nhật Quang

Xem tại Nghị đinh 99/2017/NĐ-CP

8

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Anh

Xem tại Nghị đinh 131/2018/NĐ-CP

Căn cứ:

- Nghị  quyết 03/2011/QH13 ngày 02/8/2011;

- Cổng thông tin được tử Chính phủ.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,905

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn