INFOGRAPHIC 05/05/2020 08:22 AM

Infographic: Điều kiện, thủ tục để lao động tự do được nhận tiền hỗ trợ Covid-19

05/05/2020 08:22 AM

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, thủ tục hỗ trợ người lao động (NLĐ) không có giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) bị mất việc làm được quy định cụ thể như sau:

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn