Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 154732 văn bản

61

Công điện 1786/CĐ-TTg năm 2017 về ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1786/CD-TTg,Công điện 1786 2017,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó khẩn cấp,Đối phó với mưa lũ ,Mưa lũ bão ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1786/CĐ-TTg

Ban hành: 18/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

62

Báo cáo 251/BC-TCTTTg về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành

251/BC-TCTTTg,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao ,Văn bản hướng dẫn Luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

63

Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận xã an toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1660/QD-TTg,Quyết định 1660 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xã An toàn khu ,Công nhận Xã An toàn khu,Công nhận xã An toàn khu II,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1660/QĐ-TTg

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

64

Quyết định 1636/QĐ-TTg năm 2017 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1636/QD-TTg,Quyết định 1636 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai thi hành,Luật Cảnh vệ,Triển khai thi hành luật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1636/QĐ-TTg

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

65

Quyết định 39/2017/QĐ-TTg về áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

39/2017/QD-TTg,Quyết định 39 2017,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế tài chính,Cục Viễn thông,Bưu chính viễn thông,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

66

Quyết định 1234/QĐ-TTg năm 2017 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1234/QD-TTg,Quyết định 1234 2017,Văn phòng Chính phủ,Đơn vị hành chính cấp tỉnh,Cơ quan tổ chức ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1234/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

67

Quyết định 940/QĐ-TTg năm 2017 về tặng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

940/QD-TTg,Quyết định 940 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tặng cờ thi đua,Tặng Cờ Thi đua Chính phủ,Cờ thi đua của Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 940/QĐ-TTg

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

68

Công điện 1369/CĐ-TTg triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1369/CD-TTg,Công điện 1369 2017,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp khẩn cấp,Ứng phó bão,Bão số 10,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/CĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

69

Quyết định 1359/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1359/QD-TTg,Quyết định 1359 2017,Thủ tướng Chính phủ,Bộ luật Hình sự,Thi hành Bộ luật Hình sự,Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

70

Quyết định 1355/QĐ-TTg năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1355/QD-TTg,Quyết định 1355 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai,Kế hoạch triển khai thi hành,Kế hoạch triển khai thi hành Luật ,Luật trợ giúp pháp lý,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

71

Quyết định 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/2018/QD-TTg,Quyết định 23 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý thực hiện nhiệm vụ,Phối hợp thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

72

Quyết định 1305/QĐ-TTg năm 2017 Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1305/QD-TTg,Quyết định 1305 2017,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng năng lượng,Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm,Sử dụng năng lượng tiết kiệm ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

73

Công điện 1287/CĐ-TTg về ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 7 năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1287/CD-TTg,Công điện 1287 2017,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp ứng phó mưa lũ ,Đối phó với mưa lũ ,Ứng phó với mưa lũ ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1287/CĐ-TTg

Ban hành: 27/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

74

Quyết định 1236/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1236/QD-TTg,Quyết định 1236 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai,Thi hành luật ,Luật Quản lý ngoại thương,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1236/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

75

Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

34/CT-TTg,Chỉ thị 34 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tiết kiệm điện,Thực hiện tiết kiệm điện ,Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

76

Công điện 1131/CĐ-TTg năm 2017 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1131/CD-TTg,Công điện 1131 2017,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả mưa lũ,Ứng phó với mưa lũ ,Khắc phục hậu quả ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1131/CĐ-TTg

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

77

Thông báo 358/TB-VPCP về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

358/TB-VPCP,Thông báo 358 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Phát triển bền vững,Hội nghị toàn quốc,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

78

Quyết định 36/2017/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/2017/QD-TTg,Quyết định 36 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Khu kinh tế,Khu kinh tế,Đặc khu kinh tế ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

79

Quyết định 1120/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

1120/QD-TTg,Quyết định 1120 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tổ tư vấn giúp việc,Thành lập Tổ tư vấn thẩm tra ,Tình hình kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

80

Quyết định 1118/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1118/QD-TTg,Quyết định 1118 2017,Thủ tướng Chính phủ,Bảo tàng Báo chí Việt Nam,Hội Nhà báo Việt Nam,Di sản văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1118/QĐ-TTg

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208