Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 154827 văn bản

81

Quyết định 1123/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

1123/QD-TTg,Quyết định 1123 2017,Thủ tướng Chính phủ,Danh sách thành viên,Phê duyệt danh sách thành viên,Công bố danh sách thành viên,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

82

Công điện 1106/CĐ-TTg năm 2017 về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1106/CD-TTg,Công điện 1106 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống sốt xuất huyết,Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết,Công tác phòng chống ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

83

Công điện 1025/CĐ-TTg khắc phục hậu quả bão số 2 năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1025/CD-TTg,Công điện 1025 2017,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả bão lũ,Khắc phục hậu quả thiên tai,Khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

84

Thông báo 285/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

285/TB-VPCP,Thông báo 285 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Buổi làm việc với lãnh đạo Phú Yên ,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

85

Công điện 997/CĐ-TTg năm 2017 chủ động ứng phó mưa lũ tại tỉnh Bắc Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

997/CD-TTg,Công điện 997 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phòng chống thiên tai,Kế hoạch ứng phó thiên tai ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 997/CĐ-TTg

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

86

Quyết định 989/QĐ-TTg năm 2017 về cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

989/QD-TTg,Quyết định 989 2017,Thủ tướng Chính phủ,Bằng tổ quốc ghi công,Cấp bằng tổ quốc ghi công,Tổ quốc ghi công,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 989/QĐ-TTg

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

87

Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/CT-TTg,Chỉ thị 31 2017,Thủ tướng Chính phủ,Khống chế bệnh dại ,Chống bệnh dại ở người và động vật ,Phòng chống bệnh dại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/CT-TTg Hà

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

88

Quyết định 751/QĐ-TTg năm 2017 điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

751/QD-TTg,Quyết định 751 2017,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh mức cho vay,Mức cho vay học sinh sinh viên ,Học sinh sinh viên ,Tiền tệ - Ngân hàng,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

89

Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 sửa đổi Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1201/QD-TTg,Quyết định 1201 2019,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi quyết định,Chính phủ điện tử,Ủy Ban quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1201/QĐ-TTg

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

90

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/CT-TTg,Chỉ thị 30 2017,Thủ tướng Chính phủ,Vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Công tác quản lý nhà nước ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

91

Thông báo 323/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

323/TB-VPCP,Thông báo 323 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Thông báo kết luận,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

92

Thông báo 330/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

330/TB-VPCP,Thông báo 330 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Kết luận,Kết luận của Phó Thủ tướng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 330/TB-VPCP

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

93

Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2017 về kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

415/QD-TTg,Quyết định 415 2017,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng tư vấn,Cải cách thủ tục hành chính,Cải cách quy định hành chính,Quy định hành chính ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2017

94

Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/2017/QD-TTg,Quyết định 21 2017,Thủ tướng Chính phủ,Hạn mức trả tiền bảo hiểm ,Tổ thu nợ tiền Bảo hiểm ,Điều chỉnh số tiền bảo hiểm,Tiền tệ - Ngân hàng,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

95

Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

856/QD-TTg,Quyết định 856 2017,Thủ tướng Chính phủ,Ủy Ban quốc gia,Thành lập Ủy ban quốc gia,Ủy ban quốc gia trẻ em,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 856/QĐ-TTg

Ban hành: 15/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

96

Thông báo 301/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

301/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÀO CAI. Ngày 20 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

97

Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2017 bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

520/QD-TTg,Quyết định 520 2017,Thủ tướng Chính phủ,Bách khoa toàn thư ,Bách khoa toàn thư Việt Nam,Bổ sung danh mục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 520/QĐ-TTg

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

98

Thông báo 291/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

291/TB-VPCP,Thông báo 291 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc ,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/TB-VPCP

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

99

Kế hoạch 38/KH-TCTTTg về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/KH-TCTTTg,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Tăng cường thực hiện nhiệm vụ,Điều hành thực hiện nhiệm vụ ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

100

Quyết định 1363/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1363/QD-TTg,Quyết định 1363 2019,Thủ tướng Chính phủ,Trường cao đẳng,Chất lượng cao,Giáo dục công lập chất lượng cao,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-TTg

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113