Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU LIEN TICH 32-TT-LB 1964 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78 văn bản

1

Thông tư liên bộ 32-TT-LB năm 1964 về quan hệ đất đai và quản lý hành chính ở các nông trường do Liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Nông trường ban hành.

32-TT-LB,Thông tư liên tịch 32-TT-LB 1964,Bộ Nội vụ,Bộ Nông trường,Quản lý hành chính,Quan hệ đất đai ở nông trường,Quản lý hành chính ở các nông trường,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ BỘ NÔNG TRƯỜNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/11/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

2

Thông tư liên tịch 32-TT/LB năm 1985 về tiêu chuẩn thương tật 4 hạng (mới) và hướng dẫn cách chuyển đổi các hạng thương tật cũ, cách khám giám định thương tật theo các hạng thương tật mới do Bộ Y tế-Bộ Thương binh và xã hội ban hành

32-TT/LB,Thông tư liên tịch 32-TT 1985,Bộ Thương binh và Xã hội,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn thương tật 4 hạng,Chuyển đổi hạng thương tật cũ,Khám giám định thương tật theo hạng mới,Thể thao - Y tế BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Thông tư liên bộ 32-LB/TT năm 1972 hướng dẫn xếp lương cho học sinh tốt nghiệp các trường trung học, đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I, giáo viên cấp II phổ thông do Bộ Giáo dục - Bộ Lao động ban hành

32-LB/TT,Thông tư liên tịch 32-LB 1972,Bộ Giáo dục,Bộ Lao động,Xếp lương học sinh tốt nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC-BỘ LAO ĐỘNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-LB/TT Hà Nội,

Ban hành: 21/11/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

4

Thông tư liên tịch 13/LB-TT năm 1993 hướng dẫn tạm thời việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

13/LB-TT,Thông tư liên tịch 13 1993,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Hướng dẫn tạm thời,Điều chỉnh lương hưu,Trợ cấp,Đối tượng hưởng chính sách xã hội,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 02/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Thông tư liên tịch 2240-TT/LB năm 1991 về việc cho thuê nhà, thuê lao động đối với đoàn Ngoại giao do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

2240-TT/LB,Thông tư liên tịch 2240-TT 1991,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Xây dựng,Cho thuê nhà,Đoàn Ngoại giao,Thuê lao động,Lao động - Tiền lương,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NGOẠI GIAO-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG ********

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

6

Thông tư liên tịch 08/TT-LB năm 1986 giải thích và bổ sung một số điểm và thực hiện Nghị định 236/HĐBT về bỏ, sửa đổi một số chế độ, chính sách về Thương binh và Xã hội do Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

08/TT-LB,Thông tư liên tịch 08 1986,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Hướng dẫn,Bổ sung,Chế độ chính sách,Thương binh xã hội,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI- BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

7

Thông tư liên bộ 05-TT-LB năm 1964 hướng dẫn phổ biến Điều lệ đăng ký hộ tịch trong các trường phổ thông do Bộ Giáo dục; Bộ Nội vụ ban hành

05-TT-LB,Thông tư liên tịch 05-TT-LB 1964,Bộ Giáo dục,Bộ Nội vụ,Trường phổ thông,Phổ biến Điều lệ đăng ký hộ tịch,Giáo dục,Quyền dân sự BỘ GIÁO DỤC-BỘ NỘI VỤ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05-TT-LB

Ban hành: 11/02/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

8

Thông tư liên bộ 12-TT-LB năm 1964 về việc chấp hành trình tự xây dựng cơ bản tại các công trường thủy lợi do Bộ Tài chính - Bộ Thủy lợi ban hành

12-TT-LB,Thông tư liên tịch 12-TT-LB 1964,Bộ Tài chính,Bộ Thuỷ lợi,Xây dựng cơ bản,Trình tự,Công trường thủy lợi,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THUỶ LỢI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-TT-LB

Ban hành: 12/06/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

9

Thông tư liên bộ 19-TT-LB năm 1964 về chế độ làm việc, bồi dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho thợ lặn do Bộ Lao động- Bộ Y tế ban hành

19-TT-LB,Thông tư liên tịch 19-TT-LB 1964,Bộ Lao động,Bộ Y tế,Chế độ làm việc,Chế độ bồi dưỡng,Phụ cấp bồi dưỡng sức khỏe thợ lặn,Thợ lặn,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG-BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

10

Thông tư liên bộ 28-TT-LB năm 1964 quản lý kinh phí thuốc bồi dưỡng cho công nhân, viên chức Nhà nước khi ốm đau do của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

28-TT-LB,Thông tư liên tịch 28-TT-LB 1964,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Quản lý kinh phí,Thuốc bồi dưỡng,Công nhân viên chức ốm đau,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

11

Thông tư liên bộ 29-TT-LB năm 1964 đẩy mạnh trồng cây gây rừng ở các công trình thủy lợi do Bộ Thủy lợi - Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

29-TT-LB,Thông tư liên tịch 29-TT-LB 1964,Bộ Thuỷ lợi,Tổng cục Lâm nghiệp,Trồng cây gây rừng,Công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ LỢI-TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-TT-LB

Ban hành: 06/10/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

12

Thông tư liên Tổng Cục 03-TT-LB năm 1964 hướng dẫn cung cấp lương thực cho sơn tràng và công nhân lâm nghiệp do Tổng Cục Lâm Nghiệp - Tổng Cục lương thực ban hành

03-TT-LB,Thông tư liên tịch 03-TT-LB 1964,Tổng cục Lâm nghiệp,Tổng Cục lương thực,Cung cấp lương thực,Sơn tràng,Công nhân lâm nghiệp,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP-TỔNG CỤC LƯƠNG THỰC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/08/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

13

Thông tư liên bộ 172-LB-TT năm 1964 về việc cải tiến tổ chức trường sơ cấp thương nghiệp địa phương do Bộ Nội thương - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

172-LB-TT,Thông tư liên tịch 172-LB-TT 1964,Bộ Nội thương,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Cải tiến tổ chức,Trường sơ cấp thương nghiệp địa phương,Giáo dục BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/03/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

14

Thông tư liên bộ 04-LB-TT năm 1964 hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan y tế địa phương do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

04-LB-TT,Thông tư liên tịch 04-LB-TT 1964,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Cải tiến tổ chức,Cơ quan y tế địa phương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04-LB-TT Hà Nội,

Ban hành: 24/02/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

15

Thông tư liên bộ 1-TT/LB năm 1980 hướng dẫn Chỉ thị 137-TTg về việc tăng cường bảo vệ rừng trong công tác khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp do Bộ Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp ban hành

1-TT/LB,Thông tư liên tịch 1-TT 1980,Bộ Lâm nghiệp,Bộ Nông nghiệp,Bảo vệ rừng,Công tác khai hoang,Mở rộng diện tích sản xuất,Nông lâm nghiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ LÂM NGHIỆP-BỘ NÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

16

Thông tư liên bộ 27-TT-LB năm 1964 về việc kiểm dịch các thực vật và sản phẩm thực vật xuất nhập khẩu qua đường bưu điện do Liên bộ Bộ Nông nghiệp, Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh ban hành

027-TT-LB,Thông tư liên tịch 027-TT-LB 1964,Bộ Nông nghiệp,Tổng cục Bưu điện và Truyền th,Kiểm dịch thực vật,Kiểm dịch sản phẩm thực vật,Sản phẩm thực vật xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu qua đường bưu điện,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH ****** VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

17

Thông tư liên bộ 16-TT/LB năm 1980 về chế độ xếp lương theo tiêu chuẩn đào tạo mới cho giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục - Bộ Lao động ban hành

16-TT/LB,Thông tư liên tịch 16-TT 1980,Bộ Giáo dục,Bộ Lao động,Chế độ xếp lương,Tiêu chuẩn đào tạo mới,Giáo viên phổ thông,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC-BỘ LAO ĐỘNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/08/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

18

Thông tư liên Bộ 286-TT/LB năm 1979 hướng dẫn quyết định 140-TTg về việc áp dụng giá cước vận tải thống nhất ở các tỉnh miền Nam do Ủy ban Vật giá Nhà nước-Bộ Giao thông Vận tải ban hành

286-TT/LB,Thông tư liên tịch 286-TT 1979,Bộ Giao thông vận tải,Uỷ ban Vật giá Nhà nước,Giá cước vận tải thống nhất,Tỉnh miền Nam,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/05/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

19

Thông tư liên bộ 01-TT-LB năm 1964 hướng dẫn việc điều chỉnh mức lương và thu nhập của công nhân bốc dỡ, vận tải thô sơ do Bộ Lao động - Bộ Giao thông vận tải ban hành

01-TT-LB,Thông tư liên tịch 01-TT-LB 1964,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Lao động,Điều chỉnh mức lương,Điều chỉnh thu nhập,Công nhân bốc dỡ,Công nhân vận tải thô sơ,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BỘ LAO ĐỘNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/01/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

20

Thông tư liên bộ 19-TT-LB năm 1964 quy định thủ tục cấp phát và kiểm soát chỉ tiêu quỹ tiền lương thuộc khu vực không sản xuất vật chất do Ngân hàng Nhà nước -Bộ Tài chính ban hành

19-TT-LB,Thông tư liên tịch 19-TT-LB 1964,Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Cấp phát,Kiểm soát,Chỉ tiêu,Quỹ tiền lương,Khu vực không sản xuất vật chất,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/10/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36