Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN6355-2 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74149 công văn

1

Công văn 6355/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6355/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

2

Công văn 6355/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát đối với phế thải do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6355/TCHQ-GSQL V/v thủ tục giám sát đối với phế thải Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 13/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2011

3

Công văn số 6355/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6355/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2008

4

Công văn 272/BDU2 năm 2016 báo cáo đột xuất tình hình vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/BDU2 V/v báo cáo đột xuất tình hình vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

5

Công văn 1419/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục xuất khẩu tại chỗ khi bán tiền chất công nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1419/GSQL-GQ2 V/v thủ tục xuất khẩu tại chỗ khi bán tiền chất công nghiệp Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

6

Công văn 1418/GSQL-GQ2 năm 2019 về Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/GSQL-GQ2 V/v Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khẩu tại chỗ Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

7

Công văn 1364/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc thủ tục xác nhận doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1364/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc thủ tục xác nhận DNCX Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

8

Công văn 1353/GSQL-GQ2 năm 2019 về vướng mắc trong nhập khẩu, gia công sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1353/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc trong nhập khẩu, gia công sản phẩm CNTT đã qua sử dụng Hà Nội, ngày 25 tháng 04

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

9

Công văn 1323/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1323/GSQL-GQ2 V/v DNCX đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

10

Công văn 1324/GSQL-GQ2 năm 2019 về sử dụng mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1324/GSQL-GQ2 V/v sử dụng mã loại hình Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Công

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

11

Công văn 1314/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn xử lý thành phẩm tồn kho do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1314/GSQL-GQ2 V/v hướng dẫn xử lý thành phẩm tồn kho Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

12

Công văn 1203/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1203/GSQL-GQ2 V/v DNCX đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

13

Công văn 1179/GSQL-GQ2 năm 2019 về thực hiện báo cáo quyết toán do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1179/GSQL-GQ2 V/v thực hiện báo cáo quyết toán Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019 Kính

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

14

Công văn 1155/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1155/GSQL-GQ2 V/v thủ tục hải quan đối với DNCX Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019 Kính

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

15

Công văn 1132/GSQL-GQ2 năm 2019 về lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tại kho thuê ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1132/GSQL-GQ2 V/v lưu giữ hàng hóa của DNCX tại kho thuê ngoài Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

16

Công văn 1130/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc trong kê khai và quản lý nguyên vật liệu gia công, sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1130/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc trong kê khai và quản lý NVL gia công, SXXK Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

17

Công văn 1111/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1111/GSQL-GQ2 V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

18

Công văn 1110/GSQL-GQ2 năm 2019 về thu gom, xử lý phế liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1110/GSQL-GQ2 V/v thu gom, xử lý phế liệu Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

19

Công văn 1109/GSQL-GQ2 năm 2019 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1109/GSQL-GQ2 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 Kính

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

20

Công văn 1071/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu, gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1071/GSQL-GQ2 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa SXXK, GC Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25