Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCVN5687: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 691 công văn

1

Công văn 5687/VPCP-KGVX năm 2021 về quản lý, xử lý chất thải y tế trong công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

5687/VPCP-KGVX,Công văn 5687 2021,Văn phòng Chính phủ,Quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch,Xử lý chất thải y tế trong phòng chống dịch,Quản lý chất thải y tế trong công tác phòng chống dịch,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

2

Công văn 5687/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Ambulance do Tổng cục Hải quan ban hành

5687/TCHQ-TXNK,Công văn 5687 2019,Tổng cục Hải quan,Đóng mã số thuế,Mã số danh mục,Mã số doanh nghiệp ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5687/TCHQ-TXNK V/v

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

3

Công văn 5687/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ do Tổng cục Thuế ban hành

5687/TCT-CS,Công văn 5687 2016,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Đối tuợng chịu thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

4

Công văn 5687/TCT-CS năm 2014 về xử phạt vi phạm hóa đơn và biên lai phí do Tổng cục Thuế ban hành

5687/TCT-CS,Công văn 5687 2014,Tổng cục Thuế,Hóa đơn,Biên lai thu phí ,Xử phạt vi phạm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5687

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

5

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5687/BGDDT-CTHSSV,Công văn 5687 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác học sinh sinh viên,Năm học 2011 - 2012 ,Công tác y tế trường học,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

6

Công văn 5687/CT-TTHT về lập hoá đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5687/CT-TTHT,Công văn 5687,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Lập hoá đơn chứng từ ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5687/CT-TTHT V/v: lập hoá đơn chứng từ

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

7

Công văn 5687/TCHQ-GSQL về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng micro không dây và mặt hàng thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cho doanh nhân hiệu Motorola MC35-CL-E6BM do Tổng cục Hải quan ban hành

5687/TCHQ-GSQL,Công văn 5687 2009,Tổng cục Hải quan,Micro không dây,Phân loại mặt hàng,Thiết bị trợ giúp kỹ thuật số,Motorola MC35-CL-E6BM,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2009

8

Công văn số 5687/VPCP-KTTH về thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Văn phòng Chính phủ ban hành

5687/VPCP-KTTH, Công văn 5687, Văn phòng Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5687/VPCP-KTTH V/v thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2009

9

Công văn số 5687/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5687/BGDDT-CTHSSV,Công văn 5687 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 5687/BGDĐT-CTHSSV V/v: Triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

10

Công văn số 5687/VPCP-CN về việc kiểm tra tình hình khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành.

5687/VPCP-CN, Công văn 5687, Văn phòng Chính phủ, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:5687/VPCP-CN V/v kiểm tra tình hình khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 08/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2007

11

Công văn số 5687/TM-ĐT ngày 05/12/2003 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho dự án đầu tư trong nước theo NĐ 51 năm sản xuất thứ ba

5687/TM-DT,Công văn 5687 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5687/TM-ĐT V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất cho dự án đầu tư trong nước theo NĐ 51 năm sản xuất thứ ba Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

12

Công văn 2848/ĐKVN-VAQ năm 2020 về hiệu lực của TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

2848/DKVN-VAQ,Công văn 2848 2020,Cục Đăng kiểm Việt Nam,Hiệu lực của TCVN 6211:2003,Hiệu lực của TCVN 7271:2003,Phương tiện giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

13

Công văn 607/TCCL-TC1 năm 2020 về hiệu lực của TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003 do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam ban hành

607/TCCL-TC1,Công văn 607 2020,Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việ,Hiệu lực của TCVN 6211:2003,Hiệu lực của TCVN 7271:2003,Phương tiện giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

14

Công văn 5335/BKHCN-TĐC năm 2016 hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 5335/BKHCN-TĐC V/v Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động áp dụng TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

15

Công văn 6023/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng Bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

6023/BXD-KHCN,Công văn 6023 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641 2012,Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Bể chứa bằng bê tông,Tiêu chuẩn Bể chứa bằng bê tông cốt thép,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

16

Công văn 8620/SXD-QLXD năm 2015 liên quan đến thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

- QCVN 09: 2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả; - QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình ngầm đô thị. Phần 2. Gara; - QCVN 06 :2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; - TCVN 5687 : 2010 Thông gió, Điều hoà không khí.

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

17

Công văn 3003/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện quy định tại điểm c khoản

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

18

Công văn 97/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/KH-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

19

Công văn 12311/BCT-TTTN năm 2017 về thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Để đáp ứng yêu cầu của các địa phương về việc hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, năm 2016, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Tiêu

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

20

Công văn 479/BNN-KHCN xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

479/BNN-KHCN,Công văn 479 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án TCVN QCVN,xây dựng Dự án,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 479/BNN-KHCN V/v: xây

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104