Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6023/BXD-KHCN 2020 hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641 2012

Số hiệu: 6023/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Minh Long
Ngày ban hành: 17/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6023/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng BTCT - Thi công và nghiệm thu

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại DHT Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 22/2020/CV-DHT ngày 19/5/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại DHT Việt Nam về việc Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng BTCT - Thi công và nghiệm thu (TCVN 5461:2012). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong quá trình triển khai thi công các hạng mục của công trình, đơn vị cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo các quy định hiện hành.

2. Tại mục 10.1.13 của TCVN 5461:2012 có thể được diễn giải như sau:

Bể chứa được xem như sử dụng được khi thí nghiệm cho kết quả như sau:

- Sau 48h kể từ khi đổ nước vào bể đến cao độ thiết kế thì bắt đầu theo dõi mực nước trong 24h tiếp theo để xác định chỉ tiêu tổn thất nước. Nếu chỉ tiêu tổn thất nước của ngày thứ 3 này không vượt quá 3 L/m2 là đạt yêu cầu;

- Tương tự, nếu chỉ tiêu tổn thất nước của ngày thứ 6 (trong vòng 24h) nhỏ hơn 1,5 L/m2, của ngày thứ 9 nhỏ hơn 1,0 L/m2 và của ngày thứ 15 nhỏ hơn 0,7 L/m2 là đạt yêu cầu;

- Chỉ tiêu tổn thất nước ở các thời điểm trung gian được xác định bằng nội suy và đạt yêu cầu;

- Thời gian cho nước vào bể chứa không được kéo dài quá 05 ngày.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại DHT Việt Nam nghiên cứu, thi công công trình đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Viện KHCNXD (để biết);
- Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Minh Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6023/BXD-KHCN ngày 17/12/2020 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng Bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


620

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!