Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5687/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5687/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5687/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
(T
òa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q. 7, Tp.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số số 0664/2016/FA ngày 24/08/2016 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) về thuế GTGT đối với các khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều Luật Thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ điểm đ khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn các trường hp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ quy định trên và hồ sơ hp đồng đại lý bảo hiểm gửi kèm công văn s0664/2016/FA ngày 24/08/2016 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam), trường hợp Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) ký hợp đồng đại lý bảo hiểm nhân thọ phân phối qua các ngân hàng thương mại (sau đây gọi là các đại lý bảo hiểm) đ thực hiện các hoạt động tiếp thị, phân phối, chào bán các sản phẩm bảo hiểm của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) thì:

- Hoa hồng đại lý bảo hiểm thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

- Khoản chi phí quản lý đại lý (bao gồm chi phí tuyển dụng, quản lý và đào tạo đại lý) mà các đại lý bảo him nhận đ thực hiện cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) phải kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10%;

- Về nội dung tương tự hướng dẫn thuế GTGT đối với khoản thưởng doanh số theo quý và theo năm dựa trên kết quả ngân hàng đạt được theo thỏa thuận, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1417/TCT-CS ngày 15/04/2015 hướng dẫn cụ thể (gửi kèm bản photocopy công văn số 1417/TCT-CS).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, DNL-TCT;
- u: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đ
ức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5687/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.265
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196