Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5687/TCHQ-GSQL về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng micro không dây và mặt hàng thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cho doanh nhân hiệu Motorola MC35-CL-E6BM do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5687/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5687/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh  

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2190/HQHCM-NV ngày 27/7/2009, công văn số 1924/HQHCM-NV ngày 30/6/2009 của Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng micro không dây và mặt hàng thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cho doanh nhân hiệu Motorola MC35-CL-E6BM thuộc tờ khai hải quan số 11311/NKD/SB ngày 11/4/2009 tại Chi cục Hải quan CKSBQT Tân Sơn Nhất – Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính, hồ sơ tài liệu kỹ thuật gửi kèm công văn số 2190/HQHCM-NV ngày 27/7/2009 của Cục Hải quan TP.HCM thì mặt hàng:

- Thống nhất ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại điểm 2 công văn số 1924/HQHCM-NV ngày 30/6/2009, mặt hàng Micro không dây, riêng biệt, không kèm thiết bị thu phát sóng, thuộc nhóm 85.18.

- Thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cho doanh nhân hiệu Motorola MC35-CL-E6BM có các chức năng: Điện thoại di động, máy tính cá nhân bỏ túi, máy ảnh kỹ thuật số và chức năng đọc mã vạch, thuộc nhóm 85.17, mã số chi tiết 851718.00.00

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với từng lô hàng cụ thể theo Biểu thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Cục KTSTQ, Vụ KTTT;
- Các TT PTPL HHXNK: MB, MT, MN;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5687/TCHQ-GSQL về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng micro không dây và mặt hàng thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cho doanh nhân hiệu Motorola MC35-CL-E6BM do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


970
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.228.109