Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23719 công văn

1

Công văn 5068/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

5068/TCHQ-GSQL,Công văn 5068 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai sửa đổi bổ sung thông tin manifest,Hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh nhập cảnh,Hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh qua đường biển,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

2

Công văn 2787/VPCP-CN năm 2020 sửa đổi Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

2787/VPCP-CN,Công văn 2787 2020,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Văn bản quy phạm pháp luật,Sửa đổi bổ sung,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2787/VPCP-CN V/v sửa

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

3

Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1604/BTNMT-TNN V/v triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

4

Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện nội dung Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

1122/BXD-HDXD,Công văn 1122 2021,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn Luật Xây dựng 2020 Hà Nội,Hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi,Hướng dẫn Luật Xây dựng 2020,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

5

Công văn 1983/VPCP-NN năm 2021 về xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1983/VPCP-NN,Công văn 1983 2021,Văn phòng Chính phủ,Ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xem xét Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

6

Công văn 1327/VPCP-CN năm 2021 về rà soát, sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1327/VPCP-CN,Công văn 1327 2021,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP,Rà soát Nghị định 42/2020/NĐ-CP,Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm,Thương mại,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

7

Công văn 7352/VPCP-KTTH năm 2018 sửa đổi Thông tư của Bộ Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

7352/VPCP-KTTH,Công văn 7352,Văn phòng Chính phủ,Chênh lệch tỷ giá,Xử lý chênh lệch tỷ giá,Báo cáo tài chính,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7352/VPCP-KTTH V/v sửa đổi

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

8

Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3866/BTNMT-TCQLDD,Công văn 3866 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá thực hiện Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đánh giá đề xuất sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đề xuất sửa đổi bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

9

Công văn 7889/TCHQ-GSQL năm 2017 về khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 7889/TCHQ-GSQL V/v khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư,

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

10

Công văn 10404/VPCP-KGVX năm 2016 sửa đổi chế độ phụ cấp công vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

10404/VPCP-KGVX,Công văn 10404,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10404/VPCP-KGVX V/v sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp công vụ Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

11

Công văn 7908/VPCP-NN năm 2019 về xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4128/BTNMT-PC ngày 22 tháng 8 năm 2019 về cho

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

12

Công văn 6913/VPCP-NN năm 2019 kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

6913/VPCP-NN V/v kiến nghị về sửa đổi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về đề nghị của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

13

Công văn 11098/QLD-GT năm 2019 sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư 03/2019/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành

11098/QLD-GT,Công văn 11098 2019,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc,Bổ sung thuốc,Bảo quản thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11098/QLD-GT V/v sửa đổi danh mục

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

14

Công văn 3864/TXNK-CST năm 2019 về quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 3864/TXNK-CST V/v quản lý, sửa đổi DMMT Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 382/HQQN-NV ngày 26/4/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

15

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3825/VPCP-CN,Công văn 3825,Văn phòng Chính phủ,Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định ,Dự thảo Nghị định,Sửa đổi Nghị định,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3825/VPCP-CN

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

16

Công văn 2929/BKHĐT-QLĐT năm 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về sửa đổi Luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

việc xem xét kiến nghị của Quý Công ty tại các văn bản số: 487/XLUTGT-MT ngày 22/3/2019, 552/XLUTGT-MT ngày 29/3/2019 về việc góp ý sửa đổi Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; đồng thời trong thời gian vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nhận được nhiều văn bản của Quý Công ty kiến nghị sửa đổi Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

17

Công văn 3609/VPCP-KGVX năm 2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

3609/VPCP-KGVX,Công văn 3609 2019,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Thủ tục rút gọn,Danh mục chất ma túy ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3609/VPCP-KGVX V/v sửa đổi

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

18

Công văn 60/BKHCN-KHTC năm 2019 về sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

V/v kiến nghị của Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 07/CV-CLBCĐBQH ngày 4/12/2018 của Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

19

Công văn 863/VPCP-V.III năm 2016 sửa đổi Quyết định 2317/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015 Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016; ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2016

20

Công văn 2544/GSQL-GQ1 năm 2018 xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 2544/GSQL-GQ1 V/v xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên Trả lời công văn số 722/HQĐB-NV ngày 20/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hành vi khai sửa đổi

Ban hành: 14/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50