Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 79/1997/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58304 công văn

1

Công văn 79/BTC-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/BTC-CST V/v thuế BVMT đối với túi ni lông Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Công ty TNHH Flecon Việt Nam

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

2

Công văn 11722/BTC-CST năm 2013 thời hạn hiệu lực của Thông tư 79/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11722/BTC-CST V/v thời hạn hiệu lực của Thông tư số 79/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

3

Công văn 9356/BTC-TCHQ vướng mắc khi thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9356/BTC-TCHQ Về việc Vướng mắc khi thực hiện thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

4

Công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8908/BTC-TCHQ V/v thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

6

Công văn 7562/TCHQ-KTTT vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7562/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

7

Công văn 7182/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7182/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

8

Công văn 5382/TCHQ-KTTT về vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5382/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

9

Công văn 75/TCHQ-TXNK trả lời công văn 511/Agrivina đề nghị giải thích khoản 5, Điều 12 Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: - Công ty TNHH Agrivina; (450 Nguyên Từ Lực, Đà Lạt) - Cục Hải quan Đắk Lắk Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 511/Agrivina ngày 29/11/2010 của Công ty TNHH Agrivina đề nghị giải thích khoản 5, Điều 12 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính (công văn do Vụ Chính sách

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

10

Công văn 6423/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 6423/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

11

Công văn 5620/TCHQ-KTTT về trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5620/TCHQ-KTTT V/v trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

12

Công văn 5469/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

Thăng Long (Đ/c: E4A, KCN Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội) Trả lời công văn số Draco-09-608 ngày 25/8/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn một số Điểm tại Thông tư 79/2009/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1/ Về vận tải đơn: Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Bộ Luật Hàng hải năm 2005, quy định: "Chứng từ vận chuyển bao gồm vận đơn,

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

13

Công văn số 4374/TCHQ-GSQL về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4374/TCHQ-GSQL V/v đề nghị hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn tại TT 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

14

Công văn số 4268/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4268/TCHQ-GSQL V/v trả lời vướng mắc điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

15

Công văn số 4194/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4194/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC. Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

16

Công văn số 4155/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 20/4/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổng cục đã tổ chức tập huấn Thông tư này cho cán bộ chủ chốt trong ngành và đã giải

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

17

Công văn số 3340/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Điều 44 Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3340/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Điều 44 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 09/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

18

Công văn số 3238/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3238/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

19

Công văn 79/BHXH-TCKT năm 2017 hướng dẫn về hạch toán, tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phát hành thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

người làm công tác cơ yếu; Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT với quân nhân và người làm công tác cơ yếu; Thông tư số 43/2016/TT-BCA ngày 25/10/2016 của Bộ Công an quy định biện pháp thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ Công an nhân

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

20

Công văn 79/TCHQ-TXNK năm 2017 về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

định số 477/QĐ-KTSTQ ngày 12/9/2016 (hồ sơ vụ việc do Vụ Thanh tra-Kiểm tra chuyển Cục Thuế XNK), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: - Trường hợp nguồn tiền hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa từ tài khoản tiền gửi (trước đây là tài

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status