Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6423/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6423/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 710/HQQB-NV ngày 30/9/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phản ánh về việc xử lý thuế chưa thống nhất giữa các địa phương đối với hàng hóa do một đơn vị nhập khẩu, sau đó bán cho doanh nghiệp khác để doanh nghiệp khác xuất khẩu, để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đem bán cho doanh nghiệp thứ 2, sau một thời gian doanh nghiệp thứ 2 tìm đối tác xuất khẩu sang nước thứ 3, thì trường hợp này không đáp ứng đủ điều kiện và thủ tục hồ sơ như hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư 79/2009/TT-BTC để xác định thuộc đối tượng được xét hoàn lại thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. (Quy định tại khoản 8 điều 112 Thông tư 79/2009/TT-BTC chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, không áp dụng đối với trường hợp bán cho doanh nghiệp khác để doanh nghiệp khác xuất khẩu. Quy định về kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với trường hợp không đáp ứng được quy định tại điểm a1, a3 khoản 8, Điều 112 chỉ áp dụng đối với trường hợp vi phạm 2 điều kiện của điểm a1, a2. Trường hợp của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nêu không phải là vi phạm 2 điều kiện của điểm a1, a2 này).

2. Về thuế đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất, nếu đáp ứng đủ điều kiện và có đủ thủ tục hồ sơ như hướng dẫn tại khoản 8, điều 112 Thông tư 79/2009/TT-BTC thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện hướng dẫn tại khoản 8, điều 112 Thông tư 79/2009/TT-BTC và nếu do một doanh nghiệp nhập khẩu sau đó bán cho doanh nghiệp khác để doanh nghiệp khác xuất khẩu như nêu tại điểm 1 trên thì phải nộp đủ thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục hải quan các tỉnh, thành phố biết, rà soát lại các trường hợp đã xử lý để thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6423/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2009 về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.973

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!