Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7861/STP-VB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 453 công văn

1

Công văn 3323/STP-KTrVB năm 2013 thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3323/STP-KTrVB V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

2

Công văn 7861/TCHQ-TXNK năm 2013 không tính và không nộp tiền chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7861/TCHQ-TXNK V/v không tính và không nộp tiền chậm nộp thuế Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

3

Công văn 7861/CT-TTHT về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7861/CT-TTHT V/v hóa đơn TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2012 Kính

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

4

Công văn 1480/BTP-KTrVB năm 2019 về nhập khẩu bao jumbo, màng nhựa đã qua sử dụng do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1480/BTP-KTrVB V/v nhập khẩu bao jumbo, màng nhựa đã qua sử dụng Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

5

Công văn số 7861/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 7861/BTC-CST V/v hướng dẫn chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

6

Công văn 3091/STP-HTPL năm 2014 về thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3091/STP-THPL V/v thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính Thành

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

7

Công văn 409/BTP-KTrVB năm 2018 về tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/BTP-KTrVB V/v tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

8

Công văn 6244/BTP-KTrVB năm 2017 về tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6244/BTP-KTrVB V/v tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

9

Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1914/STP-BTTP V/v hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

10

Công văn 315/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/STP-BTTP V/v một số vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

11

Công văn 04/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động chứng thực do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/STP-BTTP V/v một số vấn đề liên quan đến hoạt động chứng thực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

12

Công văn 631/KTrVB-VP năm 2016 báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành

BỘ TƯ PHÁP CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 631/KTrVB-VP V/v Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016. Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

13

Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6538/STP-BTTP V/v triển khai thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

14

Công văn 6531/STP-VP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6531/STP-VP V/v triển khai thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

15

Công văn 5963/STP-BTTP công bố danh sách và giá trị chữ ký của giám định viên tư pháp do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5963/STP-BTTP V/v công bố danh sách giám định viên tư pháp và giá trị chữ ký của giám định viên tư pháp

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

16

Công văn 3749/BTP-KTrVB triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3749/BTP-KTrVB V/v triển khai rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

17

Công văn 3748/BTP-KTrVB triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3748/BTP-KTrVB V/v triển khai rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

18

Công văn 53/KTrVB năm 2014 tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành

BỘ TƯ PHÁP CỤC KIỂM TRA VBQPPL ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/KTrVB V/v tổ chức rà soát văn bản QPPL theo Hiến pháp Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014   Kính gửi:

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

19

Công văn 3998/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3998/STP-BTTP V/v một số vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

20

Công văn 3648/STP-BTTP hướng dẫn lập “Sổ nhật ký tập sự hành nghề công chứng” do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3648/STP-BTTP V/v hướng dẫn lập “Sổ nhật ký tập sự hành nghề công chứng” Thành phố Hồ Chí Minh,

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115