Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7861/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7861/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7861/BTC-CST
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNDN     

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư tài chính dầu khí

Bộ Tài chính nhận được công văn số 61/TCDK-QLQ ngày 16/4/2008 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư tài chính dầu khí đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài ủy thác cho Công ty quản lý quỹ quản lý danh mục đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại mục 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/8/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán quy định “Các tổ chức khác, bao gồm các quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài, không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nhưng có mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam … thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khoán”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài ủy thác cho công ty quản lý quỹ trong việc quản lý danh mục đầu tư tương tự như trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, thì thuế TNDN tạm thời được áp dụng theo phương thức khoán tương tự như các tổ chức khác theo hướng dẫn tại mục 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục thuế;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7861/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210