Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 72-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31112 văn bản

1

Quyết định 72-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Huyện Kỳ Anh,Địa giới hành chính,Phân vạch địa giới hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1988

Ban hành: 23/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

2

Quyết định 72/HĐBT năm 1990 về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72/HDBT,Quyết định 72 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Phát triển kinh tế xã hội miền núi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2009

3

Nghị định 72-HĐBT năm 1987 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Nghị định 72-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ,Quyền hạn,Đài truyền hình Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/04/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Quyết định 72-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phú Lộc, Bố Trạch, Lệ Ninh, Bến Hải và các thị xã Đông Hà, Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Phú Lộc,Thị xã Đông Hà,Huyện Bố Trạch,Thị xã Đồng Hới,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Bến Hải,Huyện Lệ Ninh,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

5

Quyết định 72-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã của huyện EA H'Leo và huyện Krông Pách thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Huyện Ea H'leo,Huyện Krông Páck,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

6

Thông tư 25 TT/LB năm 1990 hướng dẫn Quyết định 72/HĐBT và 253/CT về học bổng cấp cho học sinh - sinh viên trường sư phạm và học sinh - sinh viên miền núi do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

Số: 25 TT/LB Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1990 THÔNG TƯ LIÊN BỘ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/HĐBT VÀ SỐ 253/CT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ HỌC BỔNG CẤP CHO HỌC SINH - SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN MIỀN NÚI. Thi hành Quyết định số 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng

Ban hành: 15/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

7

Quyết định 72/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực III do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

72/QD-KTNN,Quyết định 72 2021,Kiểm toán Nhà nước,Quyền hạn của phòng thuộc Kiểm toán nhà nước III,Nhiệm vụ của phòng thuộc Kiểm toán nhà nước III,Chức năng các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước III,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

8

Quyết định 72/QĐ-TTg năm 2021 về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

72/QD-TTg,Quyết định 72 2021,Thủ tướng Chính phủ,Vùng dân tộc tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh,Vùng dân tộc tiếp tục thụ hưởng chính sách xã hội,Dân tộc miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

9

Quyết định 72/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020

72/QD-BTNMT,Quyết định 72 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Văn bản quy phạm hết hiệu lực thuộc quản lý Bộ Tài nguyên,Công bố văn bản hết hiệu lực thuộc Bộ Tài Nguyên,Văn bản quy phạm hết hiệu lực 06 tháng cuối năm 2020,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

10

Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn

72/NQ-HDND,Nghị quyết 72 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế ưu tiên,Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng ưu tiên phát triển,Danh mục đầu tư ưu tiên Ninh Thuận 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

11

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

72/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời trẻ em,Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng Ninh Bình,Phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

12

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

72/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 Nghệ An,Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 Nghệ An,Tiếp xúc cử tri Hội đồng tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

13

Kế hoạch 72/KH-UBND về thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

72/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Chương trình công tác cải cách tư pháp,Chương trình công tác cải cách tư pháp 2020,Công tác cải cách tư pháp Vũng Tàu 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

14

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

72/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP Thừa phát lại,Tổ chức hoạt động Thừa phát lại Kiên Giang,Kiên Giang Thực hiện tổ chức Thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

15

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về quản lý chất thải rắn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

72/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn,Quản lý chất thải rắn chống Covid 19,Phòng chống dịch bệnh Covid 19 Lạng Sơn,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

16

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

72/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hội nghị tổng kết thực hiện ,Thực hiện chương trình mục tiêu ,Phòng chống tội phạm,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

17

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán trên diện rộng do tỉnh Phú Yên ban hành

72/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Ứng phó xâm nhập mặn Phú Yên,Ứng phó hạn hán trên diện rộng Phú Yên,Phòng chống xâm nhập mặn hạn hán,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

18

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

72/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em Hà Tĩnh 2020 2025,Hành động phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em,Kiểm soát ngăn chặn bạo lực xâm hại trẻ em,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

19

Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

72/QD-UBND,Quyết định 72 2020,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 14

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

20

Quyết định 72/QĐ-CTN năm 2020 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lau Hồng Cơ do Chủ tịch nước ban hành

72/QD-CTN,Quyết định 72 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Cư trú,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49