Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 711/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201877 văn bản

1

Quyết định 711/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

711/QD-TTg,Quyết định 711 2012,Thủ tướng Chính phủ,Thời kỳ 2011-2020,Chiến lược phát triển giáo dục,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

2

Quyết định 711/QĐ-TTg năm 2010 bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

711/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÀNH LƯƠNG, GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại văn bản số 252/THVN,

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

3

Quyết định 711/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 711/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,

Ban hành: 04/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2008

4

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau

711/QD-UBND,Quyết định 711 2021,Tỉnh Cà Mau,Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Cụm thi đua tỉnh Cà Mau,Tổ chức hoạt động của Cụm Khối thi đua tỉnh Cà Mau,Hướng dẫn hoạt động của Cụm Khối thi đua tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

5

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

711/QD-UBND,Quyết định 711 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

6

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

711/QD-UBND,Quyết định 711 2020,Tỉnh Ninh Bình,Thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công,Công bố thủ tục hành chính Ninh Bình,Công bố danh mục thủ tục hành chính Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

7

Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

711/QD-BGTVT,Quyết định 711 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố mở cảng cạn Long Biên,Mở cảng cạn Long Biên,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

8

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh Thái Bình

711/QD-UBND,Quyết định 711 2020,Tỉnh Thái Bình,Hội đồng thẩm định giá tài sản tỉnh Thái Bình,Hoạt động Hội đồng thẩm định giá tài sản,Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định giá,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

9

Quyết định 711/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

711/QD-QLD,Quyết định 711,Cục Quản lý dược,Cấp số đăng ký lưu hành,Thuốc cấp số đăng ký lưu hành ,Thuốc điều trị ung thư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

10

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 07 bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải của các cơ quan cấp tỉnh Gia Lai

711/QD-UBND,Quyết định 711 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 20

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

11

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tỉnh Thanh Hóa

711/QD-UBND,Quyết định 711 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 03 năm

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

12

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

711/QD-UBND,Quyết định 711 2017,Thành phố Hà Nội,Phát triển lưới điện trung áp ,Quy hoạch phát triển điện lực ,Quy hoạch phát triển điện lực Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

13

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2016 Bộ tiêu chí của tỉnh Quảng Ngãi về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

711/QD-UBND,Quyết định 711 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

14

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2016 về chi chuyển nguồn kinh phí năm 2015 sang năm 2016 do tỉnh Hưng Yên ban hành

711/QD-UBND,Quyết định 711 2016,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

15

Quyết định 711/QĐ-TCMT năm 2015 về Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước đối với lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Nhuệ Đáy do Tổng cục Môi trường ban hành

711/QD-TCMT,Quyết định 711 2015,Tổng cục Môi trường,Chỉ số chất lượng nước ,Bộ trọng số ,Công thức tính chỉ số chất lượng nước,Lưu vực Sông Cầu,Lưu vực sông Nhuệ Đáy ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

16

Quyết định 711/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Giang năm 2015

711/QD-UBND,Quyết định 711 2015,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 25/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

17

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2014 giao danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho dự án Y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

711/QD-UBND,Quyết định 711 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

18

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

711/QD-UBND,Quyết định 711 2013,Tỉnh Quảng Ngãi,Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

19

Quyết định 711/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ đặc biệt một lần cho các hộ có ghe máy, sõng thúng để tự di chuyển ra khỏi khu vực dự án Trung tâm Quốc tế khoa học đa ngành tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do Tỉnh Bình Định ban hành

711/QD-UBND,Quyết định 711 2013,Tỉnh Bình Định,Mức hỗ trợ đặc biệt ,Hộ có ghe máy,Hộ có sõng thúng ,Dự án Trung tâm Quốc tế khoa học,Trung tâm Quốc tế khoa học đa ngành ,Di chuyển khỏi khu vực dự án ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2013

20

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

711/QD-UBND,Quyết định 711 2013,Thành phố Hà Nội,Cát sỏi xây dựng,Quy hoạch sử dụng cát sỏi xây dựng,Quy hoạch sử dụng cát sỏi ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64