Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 67-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 27180 văn bản

101

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh Bình Định,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

102

Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX năm 2015 Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

67/QD-BCDLNKGVX,Quyết định 67 2015,Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo,Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập,Văn hóa xã hội khoa học,Công nghệ giáo dục đào tạo,Phê duyệt danh sách thành viên,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

103

Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ngân sách tỉnh đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

67/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

104

Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND về bổ sung Điều 1, Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

67/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2017,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

105

Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

67/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2017,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

106

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

67/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/KH- UBND Phú Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2015 KẾ HOẠCH

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

107

Thông báo 67/TB-TCĐBVN năm 2015 về kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp triển khai xây dựng Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2016

67/TB-TCDBVN,Thông báo 67 2015,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Kế hoạch bảo trì công trình ,Xây dựng kế hoạch bảo trì công trình ,Công trình đường bộ năm 2016,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

108

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

109

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2015 triển khai Luật bảo hiểm y tế sửa đổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

67/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 07 tháng 4 năm 2015 KẾ

Ban hành: 07/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2016

110

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về sửa đổi nội dung tại số thứ tự 16, 36 và 55 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh Nghệ An,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

111

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2015 triển khai Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai đến hết năm 2020

67/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/KH-UBND Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2015 KẾ

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2016

112

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh An Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

113

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

114

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

115

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt cơ chế quản lý, sử dụng tiền ủy thác trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

67/QD-UBND,Quyết định 67 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

116

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 272/2009/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2017

117

Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Định

67/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2017,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/NQ-HĐND Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

118

Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc ở Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh

67/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2017,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/NQ-HĐND Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

119

Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

67/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2017,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 07

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

120

Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

67/2017/TT-BTC,Thông tư 67 2017,Bộ Tài chính,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Trợ cấp hàng tháng,Mức lương cơ sở,Hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98