Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 67-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 27180 văn bản

81

Thông báo 67/TB-VPCP năm 2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về hiện tượng hải sản chết bất thường do Văn phòng Chính phủ ban hành

67/TB-VPCP,Thông báo 67 2016,Văn phòng Chính phủ,Hiện tượng hải sản chết bất thường ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Phó Thủ tướng,Thanh tra Môi trường,Hỗ trợ ngư dân,Khắc phục cá chết bất thường miền Trung,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

82

Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

67/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm 2016,Tháng hành động,Triển khai Tháng hành động ,Tháng hành động an toàn thực phẩm ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

83

Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

67/2018/TT-BTC,Thông tư 67 2018,Bộ Tài chính,Tài sản công,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Khai thác thông tin ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

84

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

67/2018/QD-UBND,Quyết định 67 2018,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2018/QĐ-UBND Ninh Thuận,

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

85

Quyết định 67/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

67/QD-BNV,Quyết định 67 2016,Bộ Nội vụ,Vụ Tiền lương,Vụ Tiền lương ,Cải cách chính sách tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

86

Quyết định 67/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

67/QD-UBND,Quyết định 67 2016,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 26 tháng 01 năm

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

87

Nghị quyết 67/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

67/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2018,Tỉnh Trà Vinh,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2018/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

88

Quyết định 67/QĐ-UBND-TL năm 2018 về thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

67/QD-UBND-TL,Quyết định 67,Tỉnh Đồng Tháp,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-UBND-TL Đồng Tháp, ngày 05 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

89

Quyết định 67/QĐ-CTUBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

67/QD-CTUBND,Quyết định 67 2016,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-CTUBND Điện Biên, ngày 14 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

90

Kế hoạch 67A/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 25-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

67A/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Chương trình 25-CTr/TU Vũng Tàu,Phát triển kinh tế tư nhân Vũng Tàu,Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

91

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2015 về công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

67/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2015,Tỉnh Tiền Giang,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

92

Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi

67/2018/ND-CP,Nghị định 67 2018,Chính phủ,Luật Thủy lợi,Hướng dẫn Luật Thủy lợi,Nghị định hướng dẫn Luật ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2018/NĐ-CP Hà

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

93

Nghị quyết 67/NQ-CP năm 2015 về Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Việt Nam và Cu-ba do Chính phủ ban hành

67/NQ-CP,Nghị quyết 67 2015,Chính phủ,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phê duyệt Hiệp định Việt Nam Cu ba,Ký kết Điều ước quốc tế,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 67/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

94

Báo cáo 67/BC-UBND năm 2015 tình hình thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2010-2015 và chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

67/BC-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BC-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 10/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

95

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy tắc ứng xử,Quy tắc ứng xử của công viên chức,Quy tắc ứng xử của người lao động ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

96

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

67/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 12/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

97

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 03/2007/CT-TTg về biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tỉnh Bến Tre ban hành

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

98

Thông tư 67/2017/TT-BTNMT về quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

67/2017/TT-BTNMT,Thông tư 67 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chỉ số đánh giá ,Dịch vụ sự nghiệp công,Số liệu điều kiện tự nhiên,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

99

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Căn cước công dân do thành phố Cần Thơ ban hành

67/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Luật Căn cước công dân 2014,Thi hành Luật căn cước công dân,Dự án Luật Căn cước công dân,Triển khai Luật Căn cước công dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

100

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

67/2017/QD-UBND,Quyết định 67 2017,Tỉnh Long An,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2017/QĐ-UBND Long An, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98