Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5434/BNV-VTLTNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2026 công văn

1

Công văn 6679/BNV-VTLTNN năm 2020 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

6679/BNV-VTLTNN,Công văn 6679 2020,Bộ Nội vụ,Nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2021,Phương hướng công tác văn thư lưu trữ 2021,Phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

2

Công văn 1427/BNV-VTLTNN năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

1427/BNV-VTLTNN,Công văn 1427 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định công tác văn thư,Công tác văn thư Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

3

Công văn 6532/BNV-VTLTNN năm 2019 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

6532/BNV-VTLTNN,Công văn 6532 2019,Bộ Nội vụ,Nhiệm vụ công tác văn thư,Phương hướng công tác văn thư,Công tác văn thư lưu trữ năm 2020,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

4

Công văn 297/BNV-VTLTNN về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành

297/BNV-VTLTNN,Công văn 297 2019,Bộ Nội vụ,Công tác văn thư lưu trữ,Văn thư lưu trữ,Quản lý văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 297/BNV-VTLTNN V/v phương hướng,

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

5

Công văn 73/BNV-VTLTNN về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành

73/BNV-VTLTNN,Công văn 73 2018,Bộ Nội vụ,Công tác văn thư,Công tác văn thư lưu trữ,Quản lý công tác văn thư,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/BNV-VTLTNN V/v phương hướng, nhiệm vụ

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

6

Công văn 5709/BNV-VTLTNN năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

5709/BNV-VTLTNN,Công văn 5709,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn công tác lập hồ sơ,Lập hồ sơ lưu trữ ,Giao nộp hồ sơ lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5709/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

7

Công văn 2959/BNV-VTLTNN hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ do Bộ Nội vụ ban hành

2959/BNV-VTLTNN,Công văn 2959 2012,Bộ Nội vụ,Triển khai thi hành Luật Lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2959/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2012

8

Công văn 5434/BGTVT-KCHT năm 2017 thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg về lập lại hành lang an toàn đường sắt, đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5434/BGTVT-KCHT,Công văn 5434 2017,Bộ Giao thông vận tải,Hành lang an toàn,hành lang an toàn giao thông,Hành lang an toàn đường bộ,Hành lang an toàn đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

9

Công văn 5434/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế, hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

5434/TCT-CS,Công văn 5434 2016,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế và hóa đơn ,Chính sách thuế,Hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

10

Công văn 5434/HTQTCT-CT năm 2015 giải quyết hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

5434/HTQTCT-CT,Công văn 5434 2015,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Ghi vào sổ hộ tịch,Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn ở nước ngoài ,Việc ghi vào sổ hộ tịch ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

11

Công văn 5434/CT-TTHT về hóa đơn thu tiền điện, nước do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5434/CT-TTHT,Công văn 5434,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Hóa đơn thu tiền điện nước ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5434/CT-TTHT V/v: hóa đơn thu tiền

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

12

Công văn 947/VTLTNN-TCCB năm 2019 về hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

947/VTLTNN-TCCB,Công văn 947 2019,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật,Hưởng chế độ bồi dưỡng ngành lưu trữ,Hưởng chế độ bồi dưỡng đối với ngành lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

13

Công văn 349/VTLTNN-NVTW năm 2018 về hướng dẫn báo cáo việc thực hiện Luật Lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

349/VTLTNN-NVTW,Công văn 349,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,Triển khai thi hành Luật Lưu trữ,Hướng dẫn Luật lưu trữ,Báo cáo thực hiện,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

14

Công văn 1313/VTLTNN-NVĐP năm 2016 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

1313/VTLTNN-NVDP,Công văn 1313 2016,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Công tác văn thư lưu trữ,Văn thư lưu trữ,Tăng cường công tác văn thư lưu trữ,Ngành Văn thư Lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

15

Công văn số 5434/TCT-HT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

5434/TCT-HT,Công văn 5434 2007,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 5434/TCT-HT V/v Chính sách thuế TNDN Hà

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2008

16

Công văn 862/VTLTNN-TTTH năm 2016 tình hình thực hiện Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

862/VTLTNN-TTTH,Công văn 862 2016,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Quản lý văn bản,Hệ thống quản lý văn bản ,Quản lý văn bản hành chính ,Báo cáo tình hình thực hiện,Môi trường mạng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

17

Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP năm 2015 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

1302/VTLTNN-NVDP,Công văn 1302 2015,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Công tác văn thư,Quản lý công tác văn thư,Quy chế công tác Văn thư lưu trữ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

18

Công văn 1000/VTLTNN-NVTW năm 2015 hướng dẫn trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

1000/VTLTNN-NVTW,Công văn 1000 2015,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Cục văn thư và lưu trữ nhà nước ,trình bày chức vụ của người ký tên ,Tên chức vụ lãnh đạo,Thể thức văn bản hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

19

Công văn 29/VTLTNN-NVĐP năm 2015 hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

29/VTLTNN-NVDP,Công văn 29 2015,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Tài liệu lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ,Phương hướng nhiệm vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2015

20

Công văn số 5434 TM/XNK ngày 20/10/2004 của Bộ Thương mại về việc chuyển khẩu nhựa phế liệu

5434TM/XNK,Công văn 5434TM 2004,Bộ Thương mại,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5434 TM/XNK Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: Đồng kính gửi: Công ty

Ban hành: 20/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13