Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59219 công văn

1

Công văn 691/TCT-CS năm 2014 sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 691/TCT-CS V/v sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT. Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014 Kính

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

2

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

3

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

4

Công văn 823/SXD-KTTH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 823/SXD-KTTH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT. Vĩnh Long, ngày 23 tháng 7

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

5

Công văn 2939/BTP-ĐKGDBĐ năm 2014 thực hiện Thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2939/BTP-ĐKGDBĐ V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

6

Công văn 1035/BTP-PBGDPL năm 2018 về rà soát, đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/BTP-PBGDPL V/v rà soát, đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

7

Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH năm 2013 triển khai Thông tư liên tịch 03/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình SP-RCC do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 05/3/2013, liên tịch ba Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT về hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình Hỗ trợ ứng

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

8

Công văn 1444/BTC-QLG năm 2015 về kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1444/BTC-QLG V/v kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo TTLT số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

9

Công văn 2938/BTP-ĐKGDBĐ năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT về hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2938/BTP-ĐKGDBĐ V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 02/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

10

Công văn 809/BKHCN-TCCB năm 2015 thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 809/BKHCN-TCCB V/v thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

11

Công văn 9810/BNN-TCCB năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

năm 2014 Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngày 15/11/2013 Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

12

Công văn 4718/BTC-QLCS năm 2014 thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4718/BTC-QLCS V/v: triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

13

Công văn 1256/SNV-CBCC năm 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV do Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk ban hành

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1256/SNC-CBCC V/v triển khai thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ Đắk

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

14

Công văn 17496/BTC-QLG năm 2014 tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và thực hiện Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17496/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và triển khai thực hiện TTLT 152/2014/TTLT/BTC

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

15

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/CP-QHQT V/v Đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

16

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/CXBIPH-QLPH V/v thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

17

Công văn 9070/BNN-KHCN năm 2014 thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9070/BNN-KHCN V/v: Thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

18

Công văn 14185/BGTVT-VT năm 2014 tăng cường kiểm soát giá cước vận tải bằng xe ô tô và thực hiện Thông tư 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14185/BGTVT-VT V/v: Tăng cường kiểm soát giá cước vận tải bằng xe ô tô và triển khai thực hiện Thông tư 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014

Ban hành: 07/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

19

Công văn 1772/BHXH-PT năm 2015 hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

41/2014/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã - Các đơn vị sử dụng lao động thuộc phòng Thu quản lý Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo

Ban hành: 19/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

20

Công văn 1738/BTNMT-TCMT vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2013 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp Công văn số 4469/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường có một số ý kiến như sau: 1. Đối với những thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối đã được cấp Giấy

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25