Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 691/TCT-CS năm 2014 sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 691/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 07/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 691/TCT-CS
V/v sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 52683/CT-QLĐ ngày 30/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đề xuất sửa đổi Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT về thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp GCNQSDĐ lần đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/11/2013 Quốc hội đã thông qua Luật đất đai số 45/2013/QH13 thay thế Luật đất đai năm 2003 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014. Theo đó, các văn bản pháp luật về quản lý đất đai và các văn bản quy định về nghĩa vụ tài chính cũng sẽ phải thay đổi theo quy định mới của Luật đất đai năm 2013 kể từ ngày 1/7/2014.

Tiếp theo Luật đất đai được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 về việc Phê duyệt Đề án “Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020”. Hiện nay Bộ Tài chính cũng đã ban hành kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện Quyết định số 2174/QĐ-TTg nêu trên.

Mặt khác, việc sửa đổi Thông tư số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, do Luật đất đai năm 2003 đã được thay thế bằng Luật đất đai năm 2013 nên thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và môi trường tạm thời chưa sửa đổi mà để năm 2014 sửa đổi cho đồng bộ với Luật đất đai năm 2013. Do đó, việc sửa đổi Thông tư số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT đã có trong kế hoạch sửa đổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính sẽ phối hợp tham gia.

Như vậy, đề xuất sửa đổi Thông tư liên lịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT mà Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 52683/CT-QLĐ là phù hợp. Tổng cục Thuế xin ghi nhận để báo cáo Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường xem xét sửa đổi cho phù hợp với Luật đất đai năm 2013.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 691/TCT-CS năm 2014 sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152