Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 809/BKHCN-TCCB năm 2015 thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 809/BKHCN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 24/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/BKHCN-TCCB
V/v thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đại học quốc gia Hà Nội,
- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Tiếp theo Công văn số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 19111/BTC-HCSN ngày 30/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. Về hoạt động thu, chi dịch vụ của tổ chức KH&CN công lập

Đối với khoản thu dịch vụ từ việc sử dụng kết quả (sản phẩm) của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (TXTCN) do Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí và các khoản thu khác (nếu có), sau khi bù đắp chi dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nếu có chênh lệch thu lớn hơn chi, tổ chức KH&CN công lập trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và khoản 3, Mục IV Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006.

Đối với phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền giao, việc thu và sử dụng nguồn thu phí và lệ phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các thông tư hướng dẫn Nghị định.

2. Về kinh phí để cơ quan chủ quản thực hiện việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập

Việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập là chức năng của cơ quan chủ quản. Vì vậy, cơ quan chủ quản chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thực hiện chức năng quản lý của mình.

Cơ quan chủ quản thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN nhưng không làm phát sinh chi phí quản lý. Trường hợp tổ chức KH&CN có nhiều cấp trực thuộc, sau khi phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ TXTCN cho các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc (sau đây gọi tắt là cấp 1), cơ quan chủ quản có thể ủy quyền cho tổ chức KH&CN công lập cấp 1 thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN cấp 2, cấp 3.

3. Về việc giải ngân kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

Tổ chức KH&CN công lập được cơ quan chủ quản giao dự toán ngân sách chi nhiệm vụ TXTCN thực hiện rút dự toán từ Kho bạc nhà nước để chi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, cụ thể:

- Tổ chức KH&CN công lập gửi quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ TXTCN đã được phê duyệt cho Kho bạc nhà nước để làm căn cứ rút dự toán, kiểm soát chi.

- Cuối năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 809/BKHCN-TCCB năm 2015 thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41