Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 53/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19357 văn bản

1

Chỉ thị 53/CT-UB năm 1990 về việc tổ chức Tết nguyên đán Tân Mùi 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/CT-UB, Chỉ thị 53, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 53/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 1990

Ban hành: 13/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

2

Chỉ thị 53/CT-UB-NCVX về tổ chức chiến dịch tiêm chủng Sabin toàn thành năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/CT-UB-NCVX,Chỉ thị 53,Thành phố Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 53/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 1995

Ban hành: 14/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

3

Chỉ thị 53/CT-UB về thu lệ phí giao thông năm 1988 trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/CT-UB,Chỉ thị 53 1988,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 53/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

4

Chỉ thị 53/CT-UB-NCVX năm 1994 về thực hiện chương trình hành động 16/CTHĐ-TU về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/CT-UB-NCVX,Chỉ thị 53 1994,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 53/CT-UB-NCVX Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2009

5

Chỉ thị 53/CT-UB năm 1983 về phấn đầu mở thêm trường lớp khắc phục tình trạng học ca 3, ca 4 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/CT-UB,Chỉ thị 53 1983,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 53/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 1983

Ban hành: 05/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

6

Chỉ thị 53/CT-UB năm 1977 về việc gấp rút đào tạo công nhân một số ngành nghề do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/CT-UB, Chỉ thị 53, Thành phố Hồ Chí Minh, Lao động- Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 53/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 1977

Ban hành: 30/09/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

7

Chỉ thị 53/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý, đăng ký hộ tịch do tỉnh Bình Dương ban hành

53/2004/CT-UB,Chỉ thị 53,Tỉnh Bình Dương,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2004/CT-UB Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 27/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

8

Quyết định 53/QĐ-CT năm 2006 xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ do tỉnh Bắc Giang ban hành

53/QD-CT,Quyết định 53,Tỉnh Bắc Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/QĐ-CT Bắc Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2006

Ban hành: 11/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

9

Chỉ thị 53/CT-TW năm 2005 về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

53/CT-TW,Chỉ thị 53 2005,Ban Chấp hành Trung ương,Thể thao - Y tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 53/CT-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Chỉ thị 22/CT-UB năm 2016 về tăng cường biện pháp quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Gia Lai ban hành

22/CT-UB,Chỉ thị 22,Tỉnh Gia Lai,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UB Gia Lai, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

11

Quyết định 53/2006/QĐ-UB về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối với học sinh thuộc diện mồ côi, tàn tật và học sinh nghèo thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

53/2006/QD-UB,Quyết định 53 2006,Thành phố Hà Nội,Phổ cập giáo dục trung học cơ sở,Chính sách hỗ trợ,Học sinh nghèo mồ côi tàn tật,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

12

Quyết định 53/2005/QĐ-UB ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

53/2005/QD-UB,Quyết định 53 2005,Thành phố Cần Thơ,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 11/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

13

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ thể dục - thể thao tỉnh Bắc Ninh

53/2005/QD-UB,Quyết định 53 2005,Tỉnh Bắc Ninh,Chế độ huấn luyện viên thể thao,Chế độ vận động viên,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

14

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; thôn, ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

53/2005/QD-UB,Quyết định 53 2005,Tỉnh Bình Phước,Cán bộ không chuyên trách,Cán bộ không chuyên trách cấp xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

15

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về quy định về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

53/2005/QD-UB,Quyết định 53 2005,Thành phố Đà Nẵng,Đăng ký hộ khẩu,Đăng ký hộ khẩu Đà Nẵng,Quản lý hộ khẩu Đà Nẵng,Quản lý hộ khẩu,Đăng ký quản lý hộ khẩu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

16

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn do tỉnh Gia Lai ban hành

53/2005/QD-UB,Quyết định 53,Tỉnh Gia Lai,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2005/QĐ-UB Pleiku, ngày 21 tháng 04 năm 2005

Ban hành: 21/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

17

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về việc giao cho UBND phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí về sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

53/2005/QD-UB,Quyết định 53 2005,Thành phố Hà Nội,Xử phạt hành chính,Thu phí vệ sinh,Phí vệ sinh,Vi phạm hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 53/2005/QĐ-UB

Ban hành: 20/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

18

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/2005/QD-UB,Quyết định 53 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh mục giống cây trồng,Được phép sản xuất,Được phép sản xuất kinh doanh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 31/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

19

Quyết định 53/2005/QĐ-UB ban hành quy chế cho thuê biệt thư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

53/2005/QD-UB,Quyết định 53 2005,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 53/2005/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 2 tháng

Ban hành: 02/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

20

Chỉ thị 53/2007/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 – 2008 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

53/2007/CT-BGDDT,Chỉ thị 53,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2007/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211