Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 53/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 21/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2005/QĐ-UB

Pleiku, ngày 21 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC HỢP TÁC XÃ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Thông tư số 11/2004/TTLT-BNN-BNV của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn bản số 11/BNV-TCCB ngày 04/01/2005 của Bộ Nội vụ và văn bản số 24/BNN-TCCB ngày 05/01/2005 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 11/2004/TTLT-BNN-BNV của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Quyết định số 96/2003/QĐ-BNN ngày 04/09/2003 của Bộ NN&PTNT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 14/04/2005;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 34/TT-NN-TC ngày 26/01/2005 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị của Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn trên cơ sở bộ phận tổ chức biên chế kinh tế mới và Phòng chính sách của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để công tác. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Pleiku.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thực hiện theo quy định của cấp trên.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn:

1. Lãnh đạo có: Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng.

2. Phòng ban chuyên môn.

2.1. Văn phòng.

2.2. Phòng nghiệp vụ.

Giám đốc Sở NN&PTNN quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức chức năng, Phòng ban chuyên môn thuộc Chi cục theo đúng quy định biên chế của chi cục được phân bổ hàng năm theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2005/QĐ-UB về thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242