Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 52/2014/QH13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 172229 văn bản

1

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Luật 52 2014,Quốc hội,Luật Hôn nhân và gia đình 2014,52/2014/QH13,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

2

Nghị quyết 52/2013/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

52/2013/QH13,Nghị quyết 52 2013,Quốc hội,Chất vấn ,Quốc hội khóa XIII,Trả lời chất vấn,Năm 2013 ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 52/2013/QH13 Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

3

Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành

88/2014/QH13,Nghị quyết 88 2014,Quốc hội,Đổi mới chương trình phổ thông,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2014/QH13 Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

4

Nghị quyết 86/2014/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng do Quốc hội ban hành

86/2014/QH13,Nghị quyết 86 2014,Quốc hội,Đề án tái cơ cấu nền kinh tế,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/2014/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

5

Nghị quyết 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người do Quốc hội ban hành

83/2014/QH13,Nghị quyết 83 2014,Quốc hội,Trừng phạt tàn bạo,Chống tra tấn,Công ước Liên hợp quốc,Đối xử tàn bạo vô nhân đạo ,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

6

Nghị quyết 85/2014/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn của Quốc hội ban hành

85/2014/QH13,Nghị quyết 85 2014,Quốc hội,Lấy phiếu tín nhiệm,Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 85/2014/QH13 Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

7

Nghị quyết 87/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

87/2014/QH13,Nghị quyết 87 2014,Quốc hội,Chất vấn và trả lời chất vấn,Trả lời chất vấn,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 87/2014/QH13 Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

8

Nghị quyết 84/2014/QH13 phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật do Quốc hội ban hành

84/2014/QH13,Nghị quyết 84 2014,Quốc hội,Công ước Liên hợp quốc,Phê chuẩn Công ước,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 84/2014/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

9

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Luật 72 2014,Quốc hội,72/2014/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 72/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI,

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

10

Luật Công an nhân dân 2014

Luật 73 2014,Quốc hội,Luật Công an nhân dân 2014,Luật Công an nhân dân,Công an nhân dân,73/2014/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 73/2014/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

11

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Luật 74 2014,Quốc hội,Giáo dục nghề nghiệp,Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014,74/2014/QH13,Lao động - Tiền lương,Giáo dục QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

12

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Luật 70 2014,Quốc hội,Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt,70/2014/QH13,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 70/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

13

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Luật 69 2014,Quốc hội,Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước ,Sản xuất kinh doanh,Đầu tư vào sản xuất kinh doanh,69/2014/QH13,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

14

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Luật 71 2014,Quốc hội,Luật về thuế sửa đổi ,Sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Luật thuế tài nguyên,Sửa đổi Luật thuế tài nguyên ,Sửa đổi Luật quản lý thuế,Luật Hải quan sửa đổi,71/2014/QH13,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

15

Luật Đầu tư 2014

Luật 67 2014,Quốc hội,Đầu tư kinh doanh,67/2014/QH13,Đầu tư QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

16

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật 68 2014,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp,Luật Doanh nghiệp 2014,68/2014/QH13,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

17

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Luật 66 2014,Quốc hội,Luật kinh doanh bất động sản,Pháp luật kinh doanh bất động sản ,Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ,Sàn giao dịch bất động sản,66/2014/QH13,Thương mại,Bất động sản QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

18

Luật Nhà ở 2014

Luật 65 2014,Quốc hội,Luật nhà ở,Luật Nhà ở năm 2014,Nhà ở,Quản lý nhà ở,65/2014/QH13,Bất động sản QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

19

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Luật 64 2014,Quốc hội,Luật thi hành án dân sự,64/2014/QH13,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 64/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

20

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Luật 63 2014,Quốc hội,Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân,Công tác của Viện kiểm sát nhân dân,63/2014/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215