Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 474/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198124 văn bản

1

Quyết định 474/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt nội dung Văn kiện Chương trình và Khung chính sách Chương trình “Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh - lần thứ hai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

474/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH - LẦN THỨ HAI”, VAY VỐN WB THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2014

2

Quyết định 474/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đường sắt Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

474/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

3

Quyết định 474/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 474/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

4

Quyết định 474/QĐ-TTg năm 2009 công nhận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

474/QD-TTg,Quyết định 474 2009,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Long Xuyên,Đô thị loại II 2,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 474/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

5

Quyết định 474/QĐ-TTg năm 2008 tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 474/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

6

Quyết định 2421b/-BTP năm 2019 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 474/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

ngày 24 tháng 9 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 474/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT NHỮNG RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN 2019-2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

7

Quyết định 474/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn thú Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

474/QD-BNV,Quyết định 474 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Vườn thú Việt Nam,Điều lệ bổ sung Hiệp hội Vườn thú Việt Nam,Điều lệ Hiệp hội Vườn thú Việt Nam 2021,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

8

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022

474/QD-UBND,Quyết định 474 2021,Tỉnh Bình Thuận,Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội Thể dục,Môn thể thao tại Đại hội Thể dục tỉnh Bình Thuận,Điều lệ môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

9

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025

474/QD-UBND,Quyết định 474 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch thông tin đối ngoại Bắc Ninh giai đoạn 2021 2025,Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại Bắc Ninh 2020,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

10

Quyết định 474/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

474/QD-UBND,Quyết định 474 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Ngãi,Quy định giá đất Quảng Ngãi,Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Ngãi,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

11

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030” do tỉnh Kon Tum ban hành

474/QD-UBND,Quyết định 474 2020,Tỉnh Kon Tum,Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 Kon Tum,Áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia hành chính Kon Tum,Tiêu chuẩn quốc gia hoạt động hành chính Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

12

Quyết định 474/QĐ-TCDL năm 2020 sửa đổi "Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" do Tổng cục Du lịch ban hành

474/QD-TCDL,Quyết định 474 2020,Tổng cục Du lịch,phòng chống dịch Covid-19,Bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành,Bảo đảm an toàn kinh doanh dịch vụ du lịch,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

13

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

474/QD-UBND,Quyết định 474 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2019

14

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

474/QD-UBND,Quyết định 474 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

15

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

474/QD-UBND,Quyết định 474 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

16

Quyết định 474/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Lệ Viên do Chủ tịch nước ban hành

474/QD-CTN,Quyết định 474 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

17

Quyết định 474/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

474/QD-BTNMT,Quyết định 474 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Khoanh định khu vực ,Danh mục khu vực khoáng sản,Khoanh định khu vực khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

18

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2191/-UBND và 2984/-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

474/QD-UBND,Quyết định 474 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

19

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 1271/-UBND quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

474/QD-UBND,Quyết định 474 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

20

Quyết định 474/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

474/QD-UBDT,Quyết định 474 2018,Uỷ ban Dân tộc,Chính sách dân tộc ,Thực hiện chính sách dân tộc,Báo cáo tổng kết chính sách dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225