Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 39/2014/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 72591 công văn

1

Công văn 4736/TCT-CS năm 2014 vướng mắc về hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 4736/TCT-CS V/v vướng mắc về hóa đơn Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3149/CT-HCQTTVAC ngày 1/8/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

2

Công văn 4489/TCT-CS năm 2014 về đặt in hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

4489/TCT-CS V/v hóa đơn. Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 33338/CT-QLAC ngày 07/07/2014 của Cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về đối tượng đặt in hóa đơn Trường hợp tổ chức

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

3

Công văn 2010/TCT-TVQT năm 2014 hướng dẫn thực hiện nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung như sau: I. Về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in: 1. Hướng dẫn một số đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế (Điều 11) như sau: 1.1. Đối với tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu:

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

4

Công văn 1839/TCT-CS năm 2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

thiệu các nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn. Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 và

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

5

Công văn 1560/GSQL-GQ2 năm 2014 thời điểm kê khai thuế giá trị gia tăng tại điểm a, khoản 2, Điều 16, Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

lời bạn Lê Thị Hồng Tươi, địa chỉ số 117/30, Thành Thái, P14, Q10, HCM (Email hongtuoi1787@gmail.com, ĐT: 0962472339) về việc thời điểm kê khai thuế giá trị gia tăng tại điểm a, khoản 2, Điều 16, Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Về

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

6

Công văn 10965/BTC-QLKT năm 2020 về đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

10965/BTC-QLKT,Công văn 10965 2020,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán,Đính chính Thông tư sửa đổi chế độ báo cáo,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

7

Công văn 7565/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

7565/TCHQ-TXNK V/v xử lý vướng mắc tại, Thông tư số 39/2018/TT-BTC; Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Trả lời vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

8

Công văn 7357/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về việc thông báo hàng hóa vận chuyển đến địa điểm bảo quản hàng hóa a) Về hình thức thông báo Ngoài việc thực hiện thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai khi hàng hóa đã được

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

9

Công văn 3997/GSQL-GQ1 năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 3997/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định Trả lời công văn số 1376/HQBĐ-NV ngày 04/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

10

Công văn 7209/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

7209/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước. Trả lời công văn số 1785/HQBP-NV ngày 19/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

11

Công văn 3911/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 3911/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Trả lời công văn số 2387/HQLS-GSQL ngày 04/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

12

Công văn 3856/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 3856/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Trả lời công văn số 1737/HQĐNa-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

13

Công văn 3843/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 3843/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời công văn số 1594/HQHT-NV của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC, Cục

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

14

Công văn 6121/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6121/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Tập đoàn Dệt may Việt Nam. (Đ/c: 25 Bà Triệu, Hà Nội) Trả lời công văn số 03/2018-DMGROUP ngày 11/9/2018 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về một số nội dung hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

15

Công văn 6061/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6061/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện thông tư số 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải Quan TP. Hải Phòng. Trả lời công văn số 11523/HQHP-GSQL ngày 31/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1.

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

16

Công văn 5914/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo quy định tại Điều 78 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Điều 60 Luật Quản lý thuế số 78/2006/Qh11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, khoản 74 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì việc kiểm tra sau hoàn thuế nêu trên

Ban hành: 09/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

17

Công văn 5880/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

quan tỉnh Bình Phước và công văn số 1621/HQCT-NV ngày 10/9/2018 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản: Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

18

Công văn 2895/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 2895/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39 Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng Trả lời công văn số 10687/HQHP-GSQL ngày 13/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về báo cáo một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

19

Công văn 2896/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 2896/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương Trả lời các công văn số 1680/HQBD-GSQL ngày 6/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

20

Công văn 2897/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

2897/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai Trả lời công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018 và công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong quá

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32