Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3856/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc Thông tư 39/2018/TT-BTC về tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Số hiệu: 3856/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 27/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3856/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1737/HQĐNa-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC , Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai chứng từ đính kèm trên hệ thống

Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tại công văn số 5346/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2018 về việc gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đang phối hợp xây dựng chức năng yêu cầu người khai hải quan gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (e-Customs), trường hợp người khai hải quan không gửi thì Hệ thống không tiếp nhận tờ khai.

Để thực hiện thống nhất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp khi khai báo hải quan phải gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thông qua hệ thống e-Customs V.5.

2. Về tờ khai nhập khẩu tại chỗ quá hạn làm thủ tục nhưng hệ thống phân lung xanh

Việc phân luồng hàng hóa được hệ thống thiết lập dựa trên các tiêu chí phân tích, đánh giá theo quy định về quản lý rủi ro. Vì vậy, đối với các tờ khai nhập khẩu được hệ thống phân luồng luồng xanh nhưng đã quá hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị thực hiện đầy đủ quy định, xác định hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hoạt động này theo đúng quy định.

Về chức năng của hệ thống hỗ trợ theo dõi các tờ khai nhập khẩu luồng xanh quá hạn làm thủ tục, Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận để đưa vào bài toán yêu cầu nghiệp vụ nâng cấp hệ thống Ecustoms V5. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống Ecustoms V5 đã có chức năng hỗ trợ Chi cục nhập khẩu lập danh sách các tờ khai nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục tại Chi cục có tờ khai xuất khẩu tại chỗ đối ứng (IX. Kết nối hệ thống =>H. Tờ khai XNK tại chỗ =>2. Quản lý tờ khai đã thực xuất), do đó trong khi chờ nâng cấp hệ thống đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn đơn vị trực thuộc rà soát tờ khai nhập khẩu tại chỗ đăng ký quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại chức năng này.

Về kiến nghị hiện nay hệ thống Ecustoms V5 chỉ cho đơn vị xuất khẩu kết xuất tờ khai xuất tại chỗ nhưng không hỗ trợ đơn vị làm thủ tục nhập khẩu mở đối ứng kết xuất các t khai xuất khẩu tại chỗ sẽ có tờ khai nhập khẩu tại chỗ dự kiến làm thủ tục tại đơn vị: Căn cứ quy định tại điểm c2 khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì trách nhiệm của Chi cục Hải quan xuất khẩu theo dõi những tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để quản lý, theo dõi, đôn đốc người nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục hải quan.

Vậy, để theo dõi đôn đốc doanh nghiệp nhập khẩu mở tờ khai đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trên cơ sở danh sách tờ khai do Chi cục Hải quan xuất khẩu gửi đến phối hợp, thực hiện.

3. Về tờ khai nhập khẩu tại chỗ được đăng ký, thông quan trước tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận để đưa vào yêu cầu bài toán nghiệp vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo đúng quy định.

4. Về hỗ trợ loại các tờ khai nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu theo công văn số 12166/BTC-TCHQ khỏi chức năng xác nhận hàng qua khu vực giám sát, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đã hỗ trợ theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3856/GSQL-GQ1 ngày 27/11/2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


859

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!