Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 126822 văn bản

1

Nghị định 30-HĐBT năm 1989 thi hành Luật Đất đai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

30-HDBT,Nghị định 30-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành Luật Đất đai,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1989

Ban hành: 23/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

2

Nghị định 30-HĐBT năm 1988 về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

30-HDBT,Nghị định 30-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Bảo hiểm trách nhiệm dân sự,Bảo hiểm trách nhiệm chủ xe,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Quyết định 30-HĐBT năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

30-HDBT,Quyết định 30-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1981

Ban hành: 17/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

4

Thông tư 34/TCBH-1988 hướng dẫn Nghị định 30-HĐBT-1988 về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1988 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 34/TCBH NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 1988 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30 HĐBT NGÀY 10-3-1988 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI Thi hành Nghị định số 30/HĐBT ngày 10-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ bảo

Ban hành: 10/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

5

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1982 thực hiện các quyết định 28 – 30/HĐBT về áp dụng giá bán buôn vật tư và hoàn chỉnh hệ thống giá bán lẻ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH 28 – 30/HĐBT VỀ ÁP DỤNG GIÁ BÁN BUÔN VẬT TƯ VÀ HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG GIÁ BÁN LẺ Hội đồng Bộ trưởng vừa ra Quyết định 28/HĐBT ngày 19-9-1982 về việc điều chỉnh một số giá vật tư trong việc áp dụng hệ thống giá buôn mới và Quyết định 30/HĐBT cùng ngày về việc hoàn chỉnh hệ thống giá

Ban hành: 16/03/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

6

Quyết định 30/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

30/QD-UBND,Quyết định 30 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Tuyên Quang,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

7

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

30/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng Hà Nội,Chương trình phòng chống bệnh Lở mồm long móng,Thực hiện phòng chống bệnh Lở mồm long móng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

8

Quyết định 30/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

30/QD-UBND,Quyết định 30 2021,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

9

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Tiền Giang,Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021,Phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang,Tiền Giang phân bổ ngân sách 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

10

Nghị quyết 30/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Thành phố Hà Nội,Đặt tên thôn tổ dân phố thành phố Hà Nội,Thành lập đặt tên thôn thành phố Hà Nội,Thành lập đặt tên thôn tổ dân phố,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

11

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất Đồng Nai 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Đồng Nai,Thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

12

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Sáp nhập ấp thị xã Giá Rai huyện Vĩnh Lợi,Sáp nhập ấp huyện Hoà Bình tỉnh Bạc Liêu,Sáp nhập ấp huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

13

Thông báo 30/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 71)

30/TB-BCD,Thông báo 30 2020,Thành phố Hà Nội,Kết luận phòng chống COVID-19 Hà Nội,Phòng chống COVID-19 Hà Nội Phiên họp 71,Kết luận Phó Chủ tịch phòng chống COVID-19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

14

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/CT-TTg,Chỉ thị 30 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch,Nhiệm vụ giải pháp triển khai lập quy hoạch,Tổ chức lập quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 2030,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

15

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ 4) do thành phố Hải Phòng ban hành

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Thành phố Hải Phòng,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Hải Phòng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Hải Phòng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

16

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện do Bộ Công thương ban hành

30/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 30 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn Máy nổ mìn điện,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện,Quy định Quy chuẩn về Máy nổ mìn điện BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

17

Kế hoạch 30/KH-HĐND năm 2020 về tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

30/KH-HDND,Tỉnh Nam Định,Kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định,Thẩm quyền hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định,Phân bổ quyền hạn thẩm quyền hội đồng nhân dân,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

18

Kế hoạch 30/KH-UBND về huy động trẻ đi nhà trẻ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

30/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 năm 2020 KẾ

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

19

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2020,Chính phủ,Chương trình hành động,Thực hiện Nghị quyết,Nền kinh tế,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

20

Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020

30/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/KH-UBND Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213