Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 273/TTr-GDPT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5539 công văn

1

Công văn 273/TTr-GDPT hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/TTr-GDPT V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013 Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2013

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

2

Công văn 323/TTr-GDPT hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 323/TTr-GDPT V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012 Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

3

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/MMDSKĐ-MMDS V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

4

Công văn 273/GSQL-TH năm 2016 về người khai hải quan đối với trường hợp khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/GSQL-TH V/v người khai hải quan đối với trường hợp khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa. Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

5

Công văn 273/QLCT-P2 năm 2017 thông báo thời gian điều chỉnh mức thuế tự vệ mặt hàng bột ngọt do Cục Quản lý cạnh tranh ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/QLCT-P2 V/v thông báo thời gian điều chỉnh mức thuế tự vệ mặt hàng bột ngọt Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

6

Công văn 273/TCHQ-GSQL năm 2015 về chính sách quản lý hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 273/TCHQ-GSQL V/v chính sách quản lý hàng hóa Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

7

Công văn 273/GSQL-TH năm 2014 về xác minh chữ ký C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 273/GSQL-TH3 V/v xác minh chữ ký C/O mẫu E. Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014 Kính

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

8

Công văn 273/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013 do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/SXD-KTKH V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013 Nghệ

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

9

Công văn 273/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012 Kính

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

10

Công văn 273/CT-AC về tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 273/CT-AC V/v: Tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN. TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

11

Công văn 273/BNN-TC điều chỉnh và sử dụng số vượt thu phí, lệ phí năm 2010 của Cục Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 273/BNN-TC V/v điều chỉnh và sử dụng số vượt thu phí, lệ phí năm 2010 của Cục Thú y. Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

12

Công văn 273/TCQLĐĐ-CĐKTK hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 273/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

13

Công văn 1597/TCHQ-TTr năm 2017 về thanh tra, kiểm tra tài chính, thuế đối với doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1597/TCHQ-TTr V/v thanh tra, kiểm tra tài chính, thuế đối với doanh nghiệp Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

14

Công văn 1027/TCHQ-TTr năm 2017 thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP Quy định trang phục tiếp công dân do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1027/TCHQ-TTr V/v thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP Quy định trang phục tiếp công dân

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

15

Công văn số 273/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 273/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn thiết kế Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008 Kính gửi : Trung tâm Hỗ trợ nông

Ban hành: 11/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

16

Công văn 06/BTC-TTr năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/BTC-TTr V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016 Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

17

Công văn 5266/BGDĐT-TTr năm 2016 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm 2016-2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5266/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với CSGDĐH, trường CĐSP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

18

Công văn 08/BXD-TTr năm 2016 hướng dẫn việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/BXD-TTr V/v hướng dẫn việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

19

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

20

Công văn 4145/BGDĐT-TTr năm 2016 về nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4145/BGDĐT-TTr V/v nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status