Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 273/TTr-GDPT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5640 công văn

1

Công văn 273/TTr-GDPT hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/TTr-GDPT V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013 Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2013

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

2

Công văn 323/TTr-GDPT hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 323/TTr-GDPT V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012 Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

3

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/MMDSKĐ-MMDS V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

4

Công văn 273/GSQL-TH năm 2016 về người khai hải quan đối với trường hợp khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/GSQL-TH V/v người khai hải quan đối với trường hợp khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa. Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

5

Công văn 273/QLCT-P2 năm 2017 thông báo thời gian điều chỉnh mức thuế tự vệ mặt hàng bột ngọt do Cục Quản lý cạnh tranh ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/QLCT-P2 V/v thông báo thời gian điều chỉnh mức thuế tự vệ mặt hàng bột ngọt Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

6

Công văn 273/TCHQ-GSQL năm 2015 về chính sách quản lý hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 273/TCHQ-GSQL V/v chính sách quản lý hàng hóa Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Cục

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

7

Công văn 273/GSQL-TH năm 2014 về xác minh chữ ký C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 273/GSQL-TH3 V/v xác minh chữ ký C/O mẫu E. Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014 Kính

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

8

Công văn 273/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013 do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/SXD-KTKH V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013 Nghệ

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

9

Công văn 273/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012 Kính

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

10

Công văn 273/CT-AC về tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 273/CT-AC V/v: Tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN. TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

11

Công văn 273/BNN-TC điều chỉnh và sử dụng số vượt thu phí, lệ phí năm 2010 của Cục Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 273/BNN-TC V/v điều chỉnh và sử dụng số vượt thu phí, lệ phí năm 2010 của Cục Thú y. Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

12

Công văn 273/TCQLĐĐ-CĐKTK hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 273/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

13

Công văn 3351/ATTP-TTr năm 2017 đăng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3351/ATTP-TTr V/v đăng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

14

Công văn 9179/BTC-TTr năm 2017 chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị 20/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9179/BTC-TTr V/v chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 Hà Nội, ngày 11 tháng 7

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

15

Công văn 2598/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học và cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2598/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH và tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 Hà Nội,

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

16

Công văn 2225/LĐTBXH-TTr năm 2017 đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2225/LĐTBXH-TTr V/v đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

17

Công văn 2152/LĐTBXH-TTr chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2152/LĐTBXH-TTr V/v chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

18

Công văn 3639/BGTVT-TTr năm 2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, xử lý vi phạm về "xe dù, bến cóc" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3639/BGTVT-TTr V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, xử lý vi phạm về "xe dù, bến cóc".

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

19

Công văn 1597/TCHQ-TTr năm 2017 về thanh tra, kiểm tra tài chính, thuế đối với doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1597/TCHQ-TTr V/v thanh tra, kiểm tra tài chính, thuế đối với doanh nghiệp Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

20

Công văn 1027/TCHQ-TTr năm 2017 thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP Quy định trang phục tiếp công dân do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1027/TCHQ-TTr V/v thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP Quy định trang phục tiếp công dân

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status