Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 270/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 166027 văn bản

1

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

2

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 270/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ QUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

3

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2011 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG NGUYỄN MINH HỒNG GIỮ CHỨC THỨ

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2009

5

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 270/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2008

6

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ và cơ chế phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2019

TRỌNG XE NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Bộ Công an về việc tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

7

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

8

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC THEO DÕI, ĐÔN

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

9

Quyết định 270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

10

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Yên Bái ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 21 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA,

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

11

Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN năm 2018 về chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC CHĂN NUÔI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-CN-TĂCN Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

12

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 25 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

13

Quyết định 270/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH

Ban hành: 29/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

14

Quyết định 270/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

Ban hành: 27/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

15

Quyết định 270/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 178 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 270/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 178 THUỐC NƯỚC NGOÀI

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

16

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch khuyến công tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 26 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG TỈNH

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

17

Quyết định 270/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2015

18

Quyết định 270/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuấn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

19

Quy định 270-QĐ/TW năm 2014 về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 270-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2014 QUY ĐỊNH VỀ PHÔNG LƯU TRỮ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; -

Ban hành: 06/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

20

Quyết định 270/2005/QĐ-TTg về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.166.133.84