Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 270/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 270/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN LIÊN QUAN TRÁCH NHIỆM ĐẾN VỤ CHÁY RỪNG U MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 142-CV/TW ngày 03 tháng 3 năm 2003 về thi hành kỷ luật các đồng chí Trương Quốc Tuấn, Võ Thanh Bình.
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (tại văn bản số 29/BC-UB ngày 20 tháng 6 năm 2002), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại văn bản số 1847/BNN-KL ngày 09 tháng 7 năm 2002), của  Tổng Thanh tra Nhà nước (tại văn bản số 677/TTNN ngày 15 tháng 7 năm 2002) và theo đề nghị của Ban thường vụ tỉnh Uỷ tỉnh Cà Mau (tại văn bản số 40-KL-TU ngày 14 tháng 5 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể và cá nhân có tên sau đây liên quan trách nhiệm đến vụ cháy rừng U Minh tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau:

1. Tập thể lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Ông Trương Quốc Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

3. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

4. Ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

5. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau.   

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Tập thể  và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
   thuộc Chính phủ.
- HĐND, UBND Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 - Văn phòng TW và các Ban của Đảng.
 - Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
 - Toà án nhân dân tối cao.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Cơ quan TW của các đoàn thể.
- Công báo.
- BTCN Đoàn Mạnh Giao.
- VPCP:, các PCN, các Vụ, Cục.
- Lưu : NN, VT.
   QĐ KL CR U Minh 2

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 270/2003/QĐ-TTg ngày 12/03/2003 thi hành kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan trách nhiệm đến vụ cháy rừng U Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.350

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!